English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

ENERJİ İTHALATINDA TEDARİKÇİLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ: Rus Gazına Alternatif Azerbaycan Gazı
(DIVERSIFICATION OF SUPPLIERS IN ENERGY IMPORTS: As An Alternative Azerbaijan Gas To Russian Gas )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 50
Sayfa : 17-44


Özet
Genel olarak arz temelinde ele alınan enerji güvenliği kavramı, küresel ölçekte önem verilen sorun haline gelmektedir. Enerji kaynaklarının dünya coğrafyasına eşit dağılmaması, artan küresel enerji tüketimi, enerji ithalatına bağımlılık, enerji kaynaklarının diplomasi aracı olarak kullanılması gibi nedenler, enerji güvenliği sorununun, bölgesel ölçeğin ötesinde, küresel güvenlik sorunu haline gelmesine olanak sağlamaktadır. Bu noktada artık, enerji güvenliği sorunu, devletler için ciddi bir tehdit olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm devletler gibi Türkiye de enerji güvenliğine/ tehdidine son derece önem vermektedir. Türkiye’nin enerji kaynakları bakımından yetersiz oluşu, giderek artan enerji tüketimi, Rusya Federasyonu ve İran gibi güvensiz tedarik- çilere artan bağımlılığı bu noktada etkili olmaktadır. Örne- ğin, İran kış mevsimlerinde doğal gazı kesmekte, Rusya Federasyonu ise Ukrayna, Avrupa Birliği ve Estonya örneklerinde görüldüğü gibi, her dış politika hamlesinde enerji kaynaklarını kullanmaktadır. Söz konusu bu örnekler, Türkiye için önemli bir tecrübe olmakta ve Rusya Federasyonu’yla yaşanan “uçak krizi” sonrasında da aynı hamlelerin gerçekleşebilirliğine kendisini hazırlamaktadır. TANAP projesinin hızlandırılması bu bağlamda ön plana çıkmaktadır, fakat yeterliliği tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Rusya, Enerji Güvenliği, Azerbaycan, TANAP

Abstract
Generally, energy security notion which discussed the basis on supply today very important and issue has become global scale. Not equally distributed to the global geography of energy resources, increasing energy global consumption, diplomatic sanctions tool to be used as a weapon of dependence on imports of energy resources were caused to allowing the energy struggle to move beyond the regional conflict and the transformation into a global security issue. Energy security problem is very important threat in that point. All states such as Turkey gives utmost importance to energy security, inadequate in terms of energy supply, increased consumption and increasing dependence on insecure suppliers like Iran, Russian Federation are effective at this point. Iran cut natural gas in winter; Russian Federastion uses energy in all foreign policy moves as seen in the example of the Ukraine, European Union and Estonia. This example is an important experience for Turkey and possible in the same move after the “plane crisis” with Russia because of this Turkey preparing itself for high possibility. Accelerating the TANAP project are at the forefront of such moves, but qualification is still controversial.

Keywords
Turkey, Russia Energy Security, Azerbaijan, TANAP

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "73. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 73. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com