English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Azerbaycan Türkçesinde Hayvan Fizyolojisi ile İlgili Terimler ve Mecazi Anlamları
(Terms About Animal Physiology and Their Metaphorism in Azerbaijan Language )

Yazar : Turane Zeynalova    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 60
Sayfa : 146-162


Özet
Bu makalede Azerbaycan Türkçesinde bulunan hayvanlara verilen özel terimlerin yaş ve cinsine göre adlandırılması üzerinde duruluyor. Hayvansal terimler anlambilim yönleri itibariyle diğer birleşik karakterli kelimelerden yapı ve anlam olarak ayrılmaktadır. Dilimizde hayvanların yaşları ve cinslerine göre adlandırılması göz önüne alındığında çoğunlukla yaşamda insanların kendilerine yardımcı olan hayvanlara verdiği adların örnek oluşturduğu açıkça görülecektir. Onlara bu adların verilmesi de insanlar için yaşamının ayrılmaz bir parçası olmasından kaynaklanmaktadır. Bu makalede Azerbaycan Türkçesinin yazılı kaynaklarında, ağızlarında ve Türklükle ilgili belgelerde hayvanların yaşlarına ve cinslerine göre isimlendirilmesi örneklerle gösterilmiştir. Aynı zamanda hayvan isimlerinin mecazî karakter kazanması ile birlikte kelime ve anlambilim yönünden bu sözlerin en eski çağlardan beri bazı insanları canlı biçimde karakterize etmek için imgesel olarak kullanıldığına ve bunlarla ilgili yığınla deyimler oluşturduğuna işaret edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Azerbaycan Türkçesi, hayvansal terimler, sözcüksel anlambilimsel, yaş, cins, mecazi.

Abstract
The article embraces the called age and gender identity of one of the lexico-semantic word-groups zoonyms which distinguished by its originality. Zoonymic units are distinguished as lexical-semantic groups rich semantic structure and complex character other word groups of language. One of the main features of these words are called a living of their age, gender and some characteristics features. If we look at the name of living age and gender difference in our language, we see that, names of domestic animals used at the economy paradigmatic relations. The reason so called because of its position in the life of people, their lifestyle is an inseparable part of the living. In this study we gave the example according to calling of the animals age and gender n Azerbaijan language, dialects and Turkish written monuments. In additional, it talks about the metaphorization of human names, about the using of lexical-semantical lexems to characterize the human figuratively.

Keywords
Azerbaijani language, zoonyms, lexical-semantic, age, gender, metaphor.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "74. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 74. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com