English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Gürcüce ve Azericenin Etkileşimi Üzerine
(On The Interaction of Georgian and Azerbaijani Languages )

Yazar : Sergi CİKİA   Çeviren  İlyas ÜSTÜNYER
Türü : Çeviri
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 67
Sayfa : 835-845


Özet
Gürcü-Azeri ilişkileri uzun bir geçmişe dayanmaktadır. İlişkiler bu süre içinde bir çok alanda gelişmiştir. Bu alanların başında toprak işleme, üzüm yetiştirme, şarap üretimi ve tarım ürünleri, mutfak, hayvancılık vd. gelmektedir. İki halkın arasında asırlarca devam eden bu somut ilişkiler iki halkın dilleri arasında da etkileşimi doğurmuştur. Etkileşim daha ziyade leksikolojik düzlemde gerçekleşmiştir. Azericedeki Gürcüce ödünçlemelerin sınıflandırılması bize bu kelimelerin daha ziyade toprak işleme, üzüm yetiştirme, şarap üretimi ve tarım ürünleri vb. alanlara ait olduklarını göstermiştir. Gürcücedeki Azerice leksikolojik birimlerin ise daha çok, ülke ekonomisi, hayvancılık, balıkçılık ve mutfak işleri gibi alanlara ait oldukları tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları iki halkın kendi ilişkileri tarihi boyunca en çok hangi alanlarda iş birliği yaptıklarını, Gürcülerin ve Azerilerin tarih içinde başarılı oldukları ve iki halk için karakteristik olan iş kollarından hangilerinin onlar için daha öncelikli geliştiğini tespit etmek adına önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Gürcüce, Azerice, dil etkileşimi, Gürcüce-Azerice etkileşimi.

Abstract
Georgian-Azerbaijani relations go back to a long history. Relations developed in many areas during this period. These fields that Georgian and Azerbaijani people were interacting in are predominantly tillage, grape growing, wine production, agricultural products, kitchen and livestock breeding etc. These concrete relations between the two nations, which have been going on for centuries, have created an interaction in the languages of the mentioned nations. The interaction occurred mostly on the lexical plane. The classification of Georgian borrowings in Azerbaijani tells us that these words belong to next fields as tillage, grape growing, wine production and agricultural products, etc. It is determined that Azerbaijani lexical units in Georgian belong mostly to fields such as country economy, animal husbandry, fishery and culinary affairs. The findings of the study are important for determining of which areas of life two nations have cooperated in the most and which business lines are characteristic and prioritized for Georgians and Azerbaijanis through history.

Keywords
Georgian language, Azerbaijani language, language interaction, interaction between Georgian-Azerbaij

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "73. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 73. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com