English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Ortaokul Öğrencilerinin “Dil Bilgisi”ne İlişkin Algılarının Söze ve Çizime Yansıması
(Reflection of Middle School Students’ Perceptions of “Grammar” on Words and Drawings )

Yazar : Deniz Melanlıoğlu  Mustafa Balcı  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 67
Sayfa : 813-834


Özet
Dil bilgisi öğretimi, okul çağı ile başlayan sistemli ana dili eğitiminin önemli bir bileşenidir. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin etkin kullanımı için öğrencinin bilinçaltındaki dil yapılarını ortaya çıkararak kullanım alanlarını fark ettirme, dilin işleyiş özelliklerini kavratma, etkili iletişimin gerçekleşmesini sağlama gibi birtakım yükümlülüklere sahip olan dil bilgisi öğretiminde istenilen düzeyde olunmadığı yapılan araştırmalarda ifade edilmektedir. Öğretmen yeterliği, materyal eksikliği, kullanılan yöntem ve tekniklerin niteliği şeklinde çeşitlenen problemlerin temelinde öğrencilere, neden dil bilgisine ilişkin bilgileri edinmeleri gerektiği konusunda yeterli bir açıklama yapılmamasının yer aldığı dile getirilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; dil bilgisi öğrenme alanına ilişkin ortaokul öğrencilerinin algılarını tespit etmek olarak belirlenmiştir. İfade edilen amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden fenomografik desenle modellenen çalışmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış çizim formu ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda ortaokul öğrencilerinin dil bilgisi öğrenme alanına ilişkin farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu ancak sınıf uygulamalarının bu öğrenme alanına karşı mesafeli durmalarına yol açtığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe Eğitimi, Dil Bilgisi Öğretimi, Algı, Öğrenci Çizimleri.

Abstract
Grammar teaching is an important component of system atic mother tongue education starting at school age. It is stated in the literature that the desired success could not be achieved in the teaching of grammar that has some important functions such as revealing the language structures in the sub-conscious of students and making the maware of their areas of usage so that they can use the listening, speaking, reading and writing skills effectively understand the functioning of the language and establish effective communication. It is stated that in a dequate explanations made to students on why they should acquire knowledge about grammar lie at the root of various problems such as teacher in competence, lack of materials, and the quality of the methods and techniques used. In this connection, the purpose of the current study is to determine middle school students’ perceptions of the grammar learning area. To this end, the study employed the phenomenological design, one of the qualitative research methods. As the data collection tools, a semi-structured drawing form and a semi-structured interview form were used. In the analysis of the collected data, content analysiswasused. In light of the findings, it can be said that middle school students’ level of awareness of the grammar learning area is high yet classroom practices make them a bit alienated to this learning area.

Keywords
Turkish Education, Grammar Teaching, Perceptions, Student Drawings.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com