English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Yeni Örneklerle Beşinci Tip Karma Kelimeler
(The Fifth Type Blending Words with Some New Examples )

Yazar : Ünal Kalaycı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 69
Sayfa : 155-162


Özet
Türkçede otuzu aşan kelime yapma yolu var. Onlardan biri de “karma kelime” yapma yöntemidir. Bu yöntem ile iki kelimenin farklı kısımları altı farklı şekilde birleştirilerek yeni bir kelime oluşturulabilmektedir. Oluşturulan kelime çoğunlukla oluşumuna kaynaklık eden kelimelerden birini çağrıştırmaktadır. Aynı zamanda bu iki kelimenin anlamını üzerinde taşımaktadır. Türkçede bu yöntemle çok önceden oluşturulmuş az sayıda örneğe rastlanmaktadır. İngilizce gibi başka dillerde de kelime yapma yolu olarak kullanılan karma kelime yöntemiyle Türkçede son zamanlarda daha çok kelime yapılmaya başlanmıştır. “Karma kelime” terimi aynı dilden farklı kelimelerden hareketle oluşan yeni kelimeyi ve farklı dillerden biçim birimlerle oluşan yeni kelimeyi karşılamaktadır. Çalışma konusu olan aynı dilden en az iki kelimenin farklı kısımlarının birleştirilmesiyle oluşan “karma kelimeler” altı başlık altında sınıflandırılabilir. Çalışmada kaynak tarama yöntemiyle tespit edilen TDK’nin Türkçe Sözlük’üne girmemiş beşinci tip on beş “karma kelime” oluşumları ve anlamları bakımından incelenmiştir. Beşinci tip karma kelimelerin oluşumunda “ikizleşme noktası” tespit edilmiş ve sonuç bölümünde bu husus açıklanmıştır. Türkçe için yeni denilebilecek karma kelime yapma ön yargı ile yaklaşılmadığı takdirde Türkçeye zenginlik katacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kelime Yapma, Kelime Türetme, Karma Kelimeler.

Abstract
There are more than thirty ways of making words in Turkish. One of them is the method of making "blending words". With this method, a new word can be created by combining different parts of two words in six different ways. The created word often evokes one of the words that are the source of its formation. It also bears the meaning of these two words. There are a few examples in Turkish that were created long ago with this method. Recently, more words have been made in Turkish with the mixed word method, which is used as a way of making words in other languages such as English. The term "blending word" refers to the new word formed from different words from the same language and the new word formed by morphological units from different languages. Mixed words, which are formed by combining different parts of at least two words from the same language, which are the subject of study, can be classified under six headings. In the study, fifth type fifteen "blending words" that did not enter the Turkish Dictionary of TDK, which were determined by the source scanning method, were examined in terms of their formations and meanings. In the formation of the fifth type of mixed words, the "twinning point" was determined and this point was explained in the conclusion section. It is thought that making a new mixed word for Turkish will add richness to Turkish unless it is approached with prejudice.

Keywords
Word Making, Word Derivation, Blending Words.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "69. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 69. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com