English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Hacı I. Selim Giray Han ve Çiftlik Vakıfları
(Farm-Foundations of Hacı Selim Giray Khan I )

Yazar : Hüseyin Çınar    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2006
Sayı : 11
Sayfa : 19-37


Özet
15. yüzyılda Kırım Hanlığı'nın Osmanlı himayesine girmesi, hanlığın siyasî düzenini ve günlük yaşamını da etkilemiştir. Devlet yönetme şeklinde ve toprak tasarruf yönteminde Osmank örneği etkili olmuştur. Bu dönemde Kırım Hanları Osmanlı padişahları tarafından atanmıştır. İmparatorluk siyasetine muhalif hareketlerinde ise İstanbul tarafından azledilmişlerdir. Azledilen Kırım hanı ve ailesi Osmanlı hükümetinin belirlediği yerlerde, genellikle bugün Türkiye'nin Trakya bölgesinde kalan Silivri, Çatalca, Vize ve Lüleburgaz ve Bulgaristan'da kalan Yanbolu, Fındıklı, Karinâbâd, İslimye, Zağra, Zağra Yenicesi ve Şumnu civarında ikamete tâbi tutulmuşlardır. Burada çeşidi menkul ve gayrimenkullere sahip olan hanlar, bunları istedikleri gibi tasarruf etmişler; saraylar, hamamlar, çeşmeler, camiler yapıp, vakıflar kurmuşlardır. Bu çalışmada I. Selim Giray Han (1671-1704) ve onun çiftlik vakıfları arşiv belgeleri ışığında değerlendirilrniştir. <

Anahtar Kelimeler
Kırım Hanlığı, I. Selim Giray Han, vakıf, Silivri, I. Selim Giray Vakfı ve müştemilatı

Abstract
Inclusion of the Crimean Khanate to the Ottoman Empire in the 15th century influenced political order and social life of the country. Ottoman style was influencial in state administration and land owning. Crimean khans used to be assigned by Ottoman sultans, and likewise, were discharged from the throne in their acts contrary to the state interests. Dismissed Crimean khans and their families used to live in places determined by the Ottoman government, usually around Silivri, Çatalca, Vize and Lüleburgaz in today Turkish Thrace, and Yanbolu, Fındıklı, Karinâbâd, İslimye (Sliven), Zağra (Stara Zagora), Zağra Yenicesi (Nova Zagora) and Şumnu (Shumen) in todays Bulgaria. Having real estates and other revenues there, they used their wealth as they wanted, and founded palaces, baths, fountains, and mosques, together with foundations. This article tells about Selim Giray Khan I (1671-1704) and his farm-foundadions in Silivri. <

Keywords
The Crimean Khanate, Selim Giray Khan I, foundadion, Silivri, the foundation of Selim Giray I.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com