English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Osmanlı Taşra İdaresinin Yeniden Yapılanma Süreci (1842-1876)
(Reorganization of the Ottoman Province Administration (1842-1876) )

Yazar : Sadık Fatih Torun    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 32
Sayfa : 81-97


Özet
Tanzimat dönemi sosyal, ekonomik, idari, kültürel ve siyasi tarihimiz açısından bir dönüm noktasıdır. Bu devrin en önemli özeliklerinden biri de merkez ve taşra idarelerinde yapılan değişikliklerdir. Hiç şüphesiz modern anlamdaki Türk İdare Sisteminin oluşumunda, yapılan bu değişikliklerin etkisi büyüktür. Bu çalışmada, Tanzimat fermanı ve onu izleyen süreçte Osmanlı taşra idaresinin çağın gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi ele alınacaktır. Bu bağlamda başta 1842, 1849, 1864 ve 1871 düzenlemeleri olmak üzere, bu dönemde yapılan diğer yasal değişiklikler ayrıntılarıyla incelenecektir. <

Anahtar Kelimeler
Tanzimat, Taşra idaresi, nizamnameler,

Abstract
Tanzimat era is turning point for the social, economic, adminstrative, culturel and political history of us. The most important charecteristic of this era is the revisions in the central and province administrations. No doubt that, the effects of these changes in the formation of modern Turkish administrative system is great. This article focus on the reorganization of Ottoman province administration. In this context, I mention, mainly 1842,1849, 1864 and 1871 regulations. <

Keywords
Province administration, the regulations.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "76. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 76. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com