English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Tarih Ders Kitabı Yazımında Yeni Yaklaşımlar
(New Approaches on Writing History Textbooks )

Yazar : İsmail Hakkı Demircioğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 38
Sayfa : 119-133


Özet
Bu araştırmanın temel amacı, gelişmiş ülkelerin tarih ders kitaplarındaki yazımında meydana gelen değişim ve gelişmeleri, ilgili literatür ışığında incelemek ve ülkemizde yazılacak tarih ders kitapları için öneriler sunmaktır. Çalışma 2011 yılında gerçekleştirilmiş olup, tarih ders kitabı yazımıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taranmıştır. Elde edilen verilere dayalı olarak, günümüzde gelişmiş ülkelerdeki tarih ders kitabı yazımında bazı faktörlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu faktörler; tarihsel olguların sunumunda meydana gelen değişim, tarihsel düşünme becerileri ve yapılandırmacı öğretim anlayışının tarih öğretimine yansıması, cinsiyet, tartışmalı konular, demokrasi ve insan hakları alanındaki ilerlemeler olarak sıralanabilir. Ülkemizdeki tarih ders kitaplarını yukarıdaki faktörler açısından incelediğimiz zaman, mevcut ders kitaplarının önemli eksiklerinin olduğu görülmektedir. Ülkemizde yazılacak olan tarih ders kitaplarını daha nitelikli hale getirmek için, ders kitabı yazım sürecinde yukarıdaki unsurlar da dikkate alınmalıdır. <

Anahtar Kelimeler
Tarih Öğretimi, Ders Kitabı, Bilgi Çağı

Abstract
The purpose of this research is to examine and evaluate new approaches on writing history textbooks in the light of the recent developments took place in the developed world and make recommendations for Turkish history textbooks. Research carried out in 2011 and national and international literature literature concerning history textbooks writing process examined. In the light of the data, it can be said that the following factors have effect on writing history textbooks which are presentation of historical factual knowledge, historical thinking skills, constructivist approach in the teaching of history, gender, controversial issues, democracy and development on human rights. The Turkish history textbooks are being examined in the light of the above factors, it can be said that there are important drawbacks in the Turkish history textbooks. To increase the quality of the Turkish history textbooks in Turkey, the above factors should be paid attention in writing history textbooks. <

Keywords
History Education, History Textbooks, Information Age

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com