Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access15 . SayıEditor
Yahya Kemal Taştan

Assistant Editor


Ankara  2007

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Nuray Bozbora  
Geçmişten Günümüze Romen-Macar İlişkileri ve Transilvanya'nın Otonomisi Meselesi Ss, 1-45
Hungaro-Rumenian Relations from the Past to the Present and the Question of Transilvanian Authonomy

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sait Yılmaz  
Karadeniz'de Değişen Dengeler ve Türkiye Ss, 47-68
Turkey and the Changing Balances in the Black Sea

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilal Karabulut  
Karadeniz'den Ortadoğu'ya Uzanan Bir Dış Politika: Geçmişten Günümüze Suriye-Rusya İlişkileri Ss, 69-91
A Foreign Policy from the Black Sea to the Middle East: Relations between Russia and Syria

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seçil Öraz  
2007 Bulgaristan Yerel Seçimleri Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 89-95
An Examination of the Bulgarian Local Elections 2007

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah Şengül  
Edebiyatta Ötekilik Meselesi ve Türk Edebiyatında 'Öteki' Ss, 97-116
The Question of “Other” in Literature and “Others” in the Turkish Literature

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Karadoğan  
Karanlık Kelimesinin Yapısına Dair Ss, 117-123
On the Word “Karanlık” (Darkness)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çulpan Zaripova Çetin  
Tatar Halk Destanı İdegey'de Geçiş Dönemleri Ss, 125-147
Transitional Periods in the Tatar Folk Epic Idegey”

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fahri Maden  
XVIII. yy. Sonu XIX. yy. Başlarında Kastamonu'da Esnaf Grupları, Zanaatkârlar ve Ticari Faaliyetler Ss, 149-167
Artisans, Craftsmen and Commercial Activities in Kastamonu in the Late XVIII and Early XIX Centuries

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Durdu Mehmet Burak  
Atatürk'ün Adana, Türk Ocağı Kürkçüler Köyü İlkokulu Muallimi Mahmut Nedim Bey'e Yardımı Ss, 169-180
Aid of Atatürk to Mahmut Nedim Bey, Teacher of the Elementary School of the Village Kürkçüler

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Münteha Gül Akmaz  
Necati Demir: Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Tarihi Altyapısı (Kitap Değerlendirme) Ss, 181-184
Historical Background of the Middle and Eastern Black Sea Regions

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Birol İpek  
Ercan Alkaya: Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar Ss, 184-188


Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 88
Today Total : 1
Total : 20418

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri