Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access17 . SayıEditor
Yahya Kemal Taştan

Assistant Editor


Ankara  2008

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Giray Saynur Bozkurt  
Geçmişten Günümüze Romanya'da Türk Varlığı Ss, 1-31
Turkish Presence in Rumania from Past up to Today

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih Şengül  
Homeros'a Göre Kimmer Kavim Adı Etimolojisi Ss, 33-42
The etymology of the Ethnonym Kimmer According to Homeros

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Özmenli  
Doğu Anadolu'da Hristiyanlık Ss, 43-50
Christianism in Eastern Anatolia

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Gündüz  
İstanbul'un Osmanlılar Tarafından Fethi, Türk-İslam ve Avrupa Açısından Önemi Ss, 51-66
The Conquest of Istanbul by Ottomans, its Importance for Tukısh-Islamıc World and Europe

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökhan Tunç  
Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinin ‘Menzil-i kenâr-ı Raba’ Bölümünün Üslup ve Kurgusal Özellikleri Ss, 67-74
Style and Fictitious Characteristics of Menzil-i Kenar-ı Raba Chapter in the Evliya Çelebi’s Seyahat

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necmettin Aygün  
XIX. Yüzyılın Ortalarında Trabzon'da Sosyal ve İktisadi Yapı Ss, 75-111
Social and economical structure of Trabzon in the middle of XIXth centuries

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ümit Kılıç  
Oltu’da Arslan Paşa Külliyesi Ss, 113-131
The complex of buildings of Arslan Pasa in Oltu

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih Ünal  
Rusların Kürt Aşiretlerini Osmanlı Devleti'ne Karşı Kullanma Çabaları Ss, 133-152
The Efforts of Russians to Provoke Kurdish Tribes Against Ottoman Empire

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seyfullah Türkmen  
Türkçenin Söz Varlığında Nasreddin Hoca'nın Yeri Ss, 153-159
The Place of Nasreddin Hodja in Turkish Vocabulary

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Karatay  
Muallâ Uydu Yücel: İlk Rus Yıllıklarına Göre Türkler Ss, 161-166


Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yavuz Söylemez  
Serkan Acar: Kasım Hanlığı Ss, 166-168


Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 148
Today Total : 1
Total : 20418

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri