Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access21 . SayıEditor
Yahya Kemal Taştan

Assistant Editor


Ankara  2009

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Neşe Özden  
Estonya'nın Karşılaştırmalı Tarihi Üzerine Notlar Ss, 1-11
A Few Notes on the Comparative History of Estonia

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlyas Kamalov  
Karadeniz Bölgesindeki Bazı Güncel Sorunlar Ss, 13-21
Some Actual Problems of the Black Sea Region

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan Aksakal  
Stalin ve İkinci Dünya Savaşı Bağlamında Milliyetler Politikası Ss, 23-30
The Soviet Policy of Nationalities i the Context of Stalin and the World War II

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yunus Özger  
XIX. Yüzyıl Ortalarında İspir Kazasında Vakıflar (Evkâf Nezâreti Defterlerine Göre) Ss, 31-47
Foundations in the Ispit district in the Mid-19th Century

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Resül Narin  
Düyûn-ı Umûmiye İdaresi ve Adapazarı Ss, 49-59
The Ottoman Public Debt Administration and Adapazarı

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Erdal  
Amerikan Arşiv Belgelerine Göre İzmir’in Boşaltılması ve Rum Göçmenlere Yardım Konusu Ss, 61-73
Evacuation of Izmir and Aid to Rum Refugees in American Archival Sources

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bülent Bayram  
Tatar-Bulgar Meselesi Temelinde Bir Destan: Şan Kızı Ss, 75-94
The Epos of the Daughter of Khan: an Epos in Terms of Tataro-Bulgar Identity Debates

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökhan Tunç  
Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Poetikalarının Değerlendirilmesi Ss, 95-111
An Evaluation of Poeticas of Yahya Kemal and Ahmet Hamdi Tanpınar

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Latif Öztürk İsmail Aktar  
Karadeniz Bölgesi İllerinde Kamu Tarım Yatırımları Dağılımının Gini Katsayısı İle Ölçülmesi Ss, 113-122
Distribution of State Expenditures of in the Black Sea Provinces

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fikret Efe  
Dağıstan'da Konserve Kültürü ve Aile Bütçesine Katkısı Ss, 123-136
The Culture of Canned Foods in Daghestan and its Contibution to Family Budget

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Alemdar Bayramov  
Samet Vurgun'un Şiirlerinde Millî Hafıza Ss, 137-142
National Memory in Poems of Samet Vurgun

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

A. Mevhibe Coşar  
Trabzon'daki Aile Hikâyelerinde Üç Kardeş Anlatısı Ss, 143-151
The Three Brothers Tale in Trabzon Family Stories

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilgehan Atsız Gökdağ  
Kitap Değerlendirme: Necati Demir-Özkan Aydoğdu, Giresun İli ve Yöresi Ağızları Ss, 153-155


Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yahya Kemal Taştan  
Kitap Değerlendirme: Seyit Sertçelik, Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni Sorunu Ss, 155-161


Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 83
Today Total : 1
Total : 20418

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri