Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access23 . SayıEditor
Yahya Kemal Taştan

Assistant Editor


Ankara  2009

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Bilal Karabulut  
Küreselleşme Sürecinde Güvenlik Alanında Değişimler: Karadeniz'in Güvenliğini Yeniden Düşünmek Ss, 1-11
Changes in Field of Security in the Globalization Process: Rethinking Black Sea Security

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Meltem Begüm Saatçı Ata  
Balkan Ulusçuluklarına Dair Bir Değerlendirme: Farklı Uluslar Farklı Usûller Ss, 13-28
An Interpretation about the Balkan Nationalisms: Different Nations Different Methods

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlyas Kamalov  
Timur'un Hayalî Moskova Seferi Ss, 29-39
Timur's Imaginary Campaign to Moscow

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necmettin Aygün  
Osmanlı Devleti'nin Son Zamanlarında Karadeniz'in Güney Kesiminde İktisadî Faaliyetler Ss, 41-76
Financial Movements in the Southern Black Sea in the Late Ottoman Empire

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdülkadir Gül  
Temettuat Defterlerine Göre Pasinler'in (Hasankale) Sosyal Ve Ekonomik Yapısı Ss, 77-98
The Social and Economic Life of Pasinler (Hasankale) According to the Temettuat Registers

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tahsin Tapur  
Eski Konya Gölü'nün İlk Yerleşmelere Etkileri Ss, 99-115
The Effect of Ancient Konya Lake to First Settlements

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz Alyılmaz  
Valeh Hacılar'ın Türklük Bilimine Katkıları Ve Yeni Kitabı: Heste Hasan Ss, 117-129
Contributions of Valeh Hacılar to Turkology and His Recent Work: Heste Hasan

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seyfullah Türkmen  
Türkçedeki Örtmece Sözler Ss, 131-140
Taboo Words in Turkish

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynep Zafer  
Rus Yazarı Grigoriy Petrov'un Sürgün Dönemi Eserleri Ss, 141-155
Exile Period Works of the Russian Author Grigoriy Petrov

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuncer Gülensoy  
Türk Dili İle İlgili Bir Kitap (Kitap Değerlendirme) Ss, 157-163
A Book about Turkish Language (Book Reviews)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 43
Today Total : 1
Total : 20793

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri