Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access25 . SayıEditor
Yahya Kemal Taştan

Assistant Editor


Ankara  2010

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Yalçın Sarıkaya  
Turuncuya Veda: Ukrayna'nın Kritik Seçimi Ss, 1-10
A Farewell to the Orange: The Critical Election of Ukraine

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Turgay Cin  
Milletlerarası İlişkilerde Yunanlılaştırma Faaliyetlerine (Asimilasyona) İlişkin İki Örnek: Kalaşlar Ve Gagavuzlar Ss, 11-50
Two Cases Regarding Hellenization Activities through International Relations: the Kalash and the Gagauz

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlnur Mirgaliyev  
Altın Orda, Osmanlı Ve Memlüklerin Aksak Timur'a Karşı Birlik Kurma Meselesine Dair Ss, 51-57
On the Efforts to Establish an Alliance against Tamerline by the Golden Horde, Ottomans and Mameluks

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Emre Kılıçaslan  
XVIII. Yüzyılda Tuna Demirkapısı Ve Girdaplar İdaresi Ss, 59-76
The Irongate of Danube During the XVIIIth Century and Administration of Her Eddies

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah Temizkan  
Kuzey Kafkasya’da Müridizmin Kurumsallaşması ve Gazavat Ss, 77-92
Institutionalism of Muridism in the Northern Caucasus and Gazavat

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Melek Öksüz  
Girit Meselesi'nin Belirsizlik Yılları (1908-1913) Ss, 93-114
The Days of Uncertainty in the Crete Question (1908-1913)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semra Alyılmaz  
Gürcistan Türklerinin Yeniden Yükselen Sesi: Varlık”Gazetesi Ss, 115-124
The reviving voice of Turks in Georgia: The Newspaper Varlık”

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seyfettin Altaylı  
Atasözü ve Deyimler Arasındaki Farklar Ss, 125-134
Differences between Proverbs and Idioms

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nazım Elmas  
Tarık Buğra'nın Hikâye Dilinde İroni Ss, 135-143
Irony in the Narration of Tarık Buğra

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat Akçakaya  
Örgütlerde Uygulanan Personel Güçlendirme Yöntemleri: Türk Kamu Yönetiminde Personel Güçlendirme Ss, 145-174
Methods of Staff Reinforcement in Organizations: Staff Reinforcement in Turkish Public Administration

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Talip Doğan  
Sadettin Özçelik-Erdoğan Boz, Siverek Merkez Ağzı (Dil İncelemesi, Metinler, Sözlük) (Kitap Değerlendirme) Ss, 175-178
Sadettin Özçelik-Erdoğan Boz, Siverek Merkez Ağzı (Dil İncelemesi, Metinler, Sözlük) (Book Reviews)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 223
Today Total : 1
Total : 20418

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri