Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access30 . SayıEditor
Yahya Kemal Taştan - Osman Karatay

Assistant Editor


Ankara  2011

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

 
Security Policy of Turkey and Russia in the Black Sea Basin/Karadeniz Havzasında Türkiye ve Rusya’nın Güvenlik Politikası Ss, 1-13
Security Policy of Turkey and Russia in the Black Sea Basin

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Argun Başkan  
KAFKASYA’DA BÜTÜNLEŞME VE DAĞILMA DÖNGÜLERİ İÇİNDE GÜRCÜLER, ZANLAR (MEGRELLER VE LAZLAR) VE SVANLAR Ss, 15-41
GEORGIANS, ZANS (MEGRELIANS AND THE LAZ) AND SVANS IN THE CYCLES OF INTEGRATION AND DISINTEGRATION IN THE CAUCASUS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ergin Ayan  
Moğol Devri Avrupalı Seyyahlara Göre Karadeniz’in Kuzeyi Ss, 43-70
North of Black Sea According to European Travellers in the Era of Mongolıan

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sinan Uyğur  
DOBRUCA TATAR TÜRKLERİNDE ABECE VE YAZIM SORUNU Ss, 71-92
ALPHABET AND ORTHOGRAPHY QUESTİONS ON THE DOBRUJA TATAR TURKS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zemine Ziyayeva  
Azerbaycan Diyalektolojisinin Tarihi Üzerine Ss, 93-106
Azerbaycan Diyalektolojisinin Tarihi Üzerine

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Talip Doğan  
URMİYE AĞIZLARI İLE DOĞU GRUBU AĞIZLARINDA ORTAK FONETİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE Ss, 107-122
THE COMMON PHONETIC AND MORPHOLOJIC CHARACTERISTICS BETWEEN THE DIALECTS OF URMIYE AND EAST GROUP

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Serhat Yılmaz  
II. MEŞRUTİYET ÖNCESİ KASTAMONU’DA BİR AYAKLANMA GİRİŞİMİ Ss, 123-142
ATTEMPT AN UPRISING BEFORE THE CONSTITUTIONAL MONARCHY IN KASTAMONU

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şenol Sancak Mehmet ALVER  
CİNSİYET TAHMİNİNE DAYALI İNANIŞ VE UYGULAMALARA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME ALMAN KÜLTÜRÜ VE TÜRK KÜLTÜRÜNDE KARADENİZ ÖRNEĞİ Ss, 143-155
AN ASSESSMENT ABOUT THE IMPLEMENTATIONS AND BELIEFS BASED ON GENDER PREDICTION BLACKSEA PATTERN IN GERMAN AND TURKISH CULTURE

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Karatay  
Book Presentation and Evaluation: Kitap Değerlendirme Ss, 157-171
Book Rewievvs

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 274
Today Total : 1
Total : 20418

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri