Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access34 . SayıEditor
Yahya Kemal Taştan

Assistant Editor


Ankara  2012

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Alin-Doru Codoban  
Romania: A New Geopolitical Actor in the Black Sea Energy Game Ss, 1-9
Romanya: Karadeniz Enerji Oyununda Yeni Bir Jeopolitik Aktör

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sibel Akgün  
Kosova Türklerinin Tarihten Bugüne Kimlik Mücadelesi Ss, 11-36
From Yesterday to Today: The Kosovo Turks’ Struggle for Identity

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tariyel Kurbanov  
Azerbaycan'da Milli Ekonomik Gelişmenin Yönleri Ss, 37-45
Aspects of the National Economic Development in Azarbaijan

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Kafkasyalı Eski Türk Kavimlerinden: Burcanlar Ss, 47-65
The Burjans: An Old Turkic People from the Caucasus

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Resül Narin  
19. Yüzyıl Kocaeli’nde Misyonerlik Faaliyetleri Ss, 67-76
Missionary Activities In Kocaeli In 19. Century

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Erdal  
Atatürk Dönemi (1923–1938) Türk-İran İlişkileri ve Sadabad Paktı Ss, 77-88
Sadabad Pact and Turkish–Iranian Relations At the Time of Ataturk (1923–1938)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Selçuk Özkan  
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’nin Takas Usulü Ticareti Ss, 89-96
Turkey's Trade Exchange Procedures During The Second World War

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yücel Namal  
Zonguldak Halkevi’nin Faaliyetleri ve Karaelmas Dergisi Ss, 97-134
Activities of Zonguldak Community Center and Karael-mas Periodical

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdem Uçar  
Eski Türkçe +lI Eki Üzerine Ss, 135-145
Eski Türkçe +lI Eki Üzerine

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Erol  
İran İnkılâbı’nın (1906-1911) Azerbaycan Edebiyatındaki Yansımaları Üzerine Bir İnceleme Ss, 147-162
A Study on the Reflections of the Iranian Revolution (1906-1911) on Azerbaijani Literature

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Önder Met  
Turizm İle Yöresel Gelişme: Sinop İçin Bir Turizm Gelişim Stratejisi Önerisi Ss, 163-179
Regional Development through Tourism: A Proposal on Tourism Development Strategy for Sinop

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin Üreten  
Book Presentation and Evaluation: Antik Kaynaklarda Karadeniz Bölgesi Ss, 181-184
Antik Kaynaklarda Karadeniz Bölgesi

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erkan Hirik  
Book Presentation and Evaluation: Marek Stachowski, Etimoloji Ss, 184-189
Marek Stachowski, Etimoloji

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muvaffak Duranlı  
Book Presentation and Evaluation: Mihail Lomonosov, O Sohranenii Russkogo Naroda Ss, 190-196
Mihail Lomonosov, O Sohranenii Russkogo Naroda

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 41
Today Total : 1
Total : 20718

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri