Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access38 . SayıEditor
Osman Karatay- M. Seyfettin Erol

Assistant Editor


ANKARA  2013

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Sultan Murat Topçu  
Develi Şehrinin Selçuklular Dönemindeki Fiziksel Yapısı Ss, 1-14
Physical Structure of the Town Develi in The Seljukid Age

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sevil Bülbül  
Manastır Şehri’nde Günümüzde Ayakta Olmayan İki Camii Ss, 15-28
Two Mosques not Standing Today in The City Bitola

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mertcan Akan  
Batılı Bir Oryantalistin Gözünden Rusya ve Kafkasya Ss, 29-53
Russia and the Caucasus Through the Eyes of a Western Orientalist

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammet Şen  
I. Selim Giray'ın Hanlık Döneminde Osmanlı-Lehistan Savaşlarında Kırım Kuvvetleri Ss, 55-73
Crimean Forces in the Wars Between the Ottoman Empire and Poland Under the Rule of Selim Giray I (1671-1704)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serhat Kuzucu  
Rus Çarı I. Pavel Dönemi Osmanlı-Rus Siyasi İlişkileri ve Napolyon’a Karşı Ortak Mücadele Ss, 75-87
Turko-Russian Political Relations in the Era of the Russian Czar Pavel I and the Common Battle Against Napoleon

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selçuk Duman  
Atatürk Dönemi Türkiye-Polonya İlişkileri Ss, 89-104
Relations Between Turkey and Poland in the Day of Ataturk

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan Gül  
Anlatı Tarih Üzerine Tartışmalar ve Yeni Yaklaşımlar Ss, 105-117
Discussions on Narrative History and New Approaches

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Hakkı Demircioğlu  
Tarih Ders Kitabı Yazımında Yeni Yaklaşımlar Ss, 119-133
New Approaches on Writing History Textbooks

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Gedik - Salih Orhan  
İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Ödevleri Hakkında Görüşleri Ss, 135-148
Views of The Students Attending 6th and 7th Grades of Primary Schools on Turkish Subject Homeworks

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Naci Kayaoğlu - Hayrettin Köroğlu  
Farklı kültürden toplumların etkileşimi ve bunun kişi, hayvan ve yer isimleri üzerine etkisi. Artvin Şavşat Örneği Ss, 149-164
Interaction among people of different cultures and the resulting effect on personal, animal and geographic names. A case study on the town of Şavşat in Artvin

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Umut Üren  
Book Presentation and Evaluation: Kafkasların Kalbine Yolculuk; Karaçay-Malkarlar Ss, 165-168
Journey to the Center of Caucasus: Karacay-Malkars

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 528
Today Total : 1
Total : 20873

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri