Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access4 . SayıEditor
Osman Karatay

Assistant Editor


Çorum  2005

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

İlyas Kamalov  
Altın Orda - Bizans Münasebetleri (1261-1453) Ss, 3-20
The Relationships between The Golden Horde and Byzantıum (1261-1453)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdoğan Altınkaynak  
Gregoryan Kıpçakların Dil Yadigârları Ss, 21-38
Samples of the Literary Productıon of Early Gregorıan Kipchaks

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin Albayrak  
Doğu Karadeniz Bölgesinde İlk Matbaa, İlk Gazete ve İlk Salname Ss, 39-52
The First Print Machine, Newspaper and Provincial Yearbook in the Eastern Black Sea Region

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tohid Melikzade  
I. Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920) ve İran (Fars) Basını Ss, 53-64
The First Azerbaijan Republik (1918-1920) and the Contemporary Iranian Press

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kemal Özcan  
II. Dünya Savaşı Sırasında Kırım Türklerinin Almanlarla İlişkileri Meselesi Üzerine Ss, 65-78
On the Relation of the Crimean Turks during the World War II

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necati Demir  
Trabzon ve Yöresinde Kemençe Ss, 79-90
Kemenche in Trabzon and around

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Şahin  
The Prospect of a wıder Europe in the Southern Caucasus Ss, 91-99
Güney Kafkaslarda Bir 'Geniş Avrupa' Beklentisi

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emre Saral  
Voyvodina Meselesi Üzerine Güncel Bir İnceleme II Ss, 100-112
An Actual Survey on the Voivodina Question II

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Karatay  
Independence of Montenegro: Why did not fall of Milosevic help solve the problem? Ss, 113-136
Karadağ'ın Bağımsızlığı: Milosevic'in Düşüşü Neden Soruna Çözüm Olmadı?

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdoğan Altınkaynak  
Aleksandr Garkavets: Urumi Nadazovya - İstoriya, Mova, Kazki, Pisnî, Zagadki, Prisliva, Pisemni, Pamyatki Ss, 137-138
Aleksandr Garkavets: Urumi Nadazovya - İstoriya, Mova, Kazki, Pisnî, Zagadki, Prisliva, Pisemni, Pamyatki

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ülker Şen  
Necati Demir: Ordu İli Ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük) Ss, 138-143
Necati Demir: Ordu İli Ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aslıhan Dinçer  
Atilla Jorma: Hazar Berisi-Karadeniz Kültür Çevresinde Türk Dili Ss, 143-145
Atilla Jorma: Hazar Berisi-Karadeniz Kültür Çevresinde Türk Dili

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 87
Today Total : 1
Total : 20418

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri