Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access5 . SayıEditor
Osman Karatay

Assistant Editor


Çorum  2005

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

İbrahim Tellioğlu  
Doğu Karadeniz Bölgesinin Bugünkü Etnik Yapısına Tesir Eden Göçler Ss, 1-10
Migrations Influencing Ethnic Structure of the Eastern Anatolian Region

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Melek Öksüz  
Kuruluşundan 19. Yüzyıla Kadar Trabzon Tarihine Kısa Bir Bakış I Ss, 11-25
A sort history of Trabzon from the very beginnig to the XIX. century I

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kemal Özcan  
Kırım Hanlığının Kuruluş Süreci: Yarımadada Tatar Hâkimiyetinin Tesisi Ss, 26-36
The Process of Founding the Crimean Khanate: Establishment of Tatar Hegemony in the Peninsula

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Duymaz  
Oğuz Kağan Destanı'ndan Dede Korkut'a Toy Geleneğinin Simgesel Anlamı ve Türk Paylaşım Modeli Ss, 37-60
From Oğuz Kağan to Dede Korkut Symbolic Meaning of the

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahmut Sarıkaya  
Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler I Ss, 61-87
Concepts, Idioms and Terms Concerning the Nevruz I

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Veysel Atacan  
Rize Hemşin Yöresi Osmanlı Mezar Taşları ve Kitabeleri Ss, 88-98
Ottoman Tombstones and Inscriptions in The Hemşin Region

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ebülfez Amanoğlu  
Bakü'de Ermenilerin Yaptıkları Soykırım (Mart 1918) ve Edebiyatta Yansımaları Ss, 99-107
The Armenian Genocide in Baku (March 1918) and its reflections in literatüre

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fikret Ertan  
Ukrayna: Yeni Jeopolitik Gerçek Ss, 108-115
Ukraine: The New Geopolitical Reality

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Araz Aslanlı  
Bölgesel ve Küresel Dengeler Açısından Abhazya Sorunu Ss, 116-136
The Abhazya Question in view of Regional and Global Balances

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mevlüt Uyanık  
Ethem Erkoç: Beşiktaş Muhafızı Yedisekiz Hasan Paşa ve Bir Devrin Hikayesi Ss, 137-141
Ethem Erkoç: Beşiktaş Muhafızı Yedisekiz Hasan Paşa ve Bir Devrin Hikayesi

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Behçet Dede  
Ülkü Önal: Ardanuç-Ahıska Masalları ve Halk Hikâyeleri Ss, 141-142
Ülkü Önal: Ardanuç-Ahıska Masalları ve Halk Hikâyeleri

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Demiral  
Hikmet Özdemir: Amasya Belgelerini Yeniden Okumak Ss, 143-144
Hikmet Özdemir: Amasya Belgelerini Yeniden Okumak

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Kabadayı  
Cengiz Alyılmaz: Eski Türkçenin Söz Varlığının Düz ve Ters Dizimi Ss, 144-147


Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil İbrahim Şahin  
Liliya İbrahimova: Törki Halıklar İcatında Ss, 147-151
Liliya İbrahimova: Törki Halıklar İcatında

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 205
Today Total : 1
Total : 20418

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri