Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access52 . SayıEditor


Assistant Editor


Ankara  2016

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Yunus Emre Ayna - Korkmaz Yıldırım  
Doğu Karadeniz’in Kentleşme Yapısı ve Sorunları Ss, 1-26
Urban Structure And Urbanızatıon Problems of The Eastern Black Sea
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1115
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Kentsel Gelişmenin Hava Kalitesi Üzerine Etkileri ve Doğu Karadeniz Bölgesi Kentlerindeki Partikül Madde Kirliliği Ss, 27-55
The Effect of Urban Development on Air Quality and Particle Matter Pollutıon In Eastern Black Sea Region Cities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1120
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Yeniden ölçeklenme bağlamında Doğu Karadeniz Bölümünde Sosyo-iktisadi ve Söylemsel Mekân Üretimi Ss, 57-94
The production of socio-economis and discourse space of the eastern black sea region in the context of re-scaling
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1163
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aygül KILINÇ  
Kentsel Alanda Mekânsal Düzenleme ve Kadının Kent Kullanım Hakkı: Hopa Örneği Ss, 95-117
The Spatial Arrangement in Urban Areas and Woman's Right to Use the City: Example of Hopa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1136
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Koşu Bandı Üretimi Kuramının Yeşil Yol Karşıtı Yerel Harekete Uygulanması Ss, 119-137
The Implementatıon of the Theory of Treadmill of Production on Grassroots Movement Against Green Road
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1138
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Artvin İlinin Eko Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Ss, 139-158
Evaluation of the Cıty of Artvin Ecotourism Potential
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1093
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Avrupa Birliği Turizm ve Çevre Politikaları Bağlamında Doğu Karadeniz Yeşil Yol Yayla Turizminin Değerlendirilmesi Ss, 159-170
Evaluatıon of Green Way Plateau Tourısm From the Perspectıve of European Unıon Tourısm and Environment Policies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1159
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Tamer Toklu  
Tüketiciler Coğrafi İşaret için Daha Fazla Ödemek İster mi? Artvin Balı Üzerine Bir Araştırma Ss, 171-190
Are Consumers Willing to Pay More for Geograhical Indication? A Study on Artvin Honey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1128
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Karadeniz'de Çay ve Fındık Üretiminde Göçmen İşgücünün Etnikleşme Süreçleri Ss, 191-210
Ethnic Processes of Migrant Workforce in Tea and Hazelnut Production in Black Sea
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1161
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Münevver KATKAT ÖZÇELİK  
Gürcistan İle Türkiye Arasındaki Ticaretin Boyutları ve Artvin İlinde Yapılan Ticarete Etkisi Ss, 211-232
The Sizes of Trade Between Turkey and Georgia and Its Effect To Trade Made in Artvin Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1124
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Doğu Karadeniz Bölgesinde Balıkçılık Ss, 233-252

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1126
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat Berberoğlu  
Doğu Karadeniz'de Bankacılık Ss, 253-272
The Banking on East Black Sea
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1114
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayhan Bilgin  
Hopa'da Yerel Siyaset: Katılım, Seçimler ve Mücadele Örüntüleri Ss, 273-301
Local Politics in Hopa: Participation, Elections and Patterns of Struggle
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1162
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Didem Çatalkılıç  
Book Presentation and Evaluation: İlk Çağlardan Günümüze Abhazya Tarihi Ss, 305-306
YOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1134
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuğba Erdem  
Book Presentation and Evaluation: Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Almanya, Rusya ve Türkiye'de Etnisite Rejimleri ve Milliyet Ss, 307-309
Book Presentation and Evaluation: Ethnicity Regimes and Nationality in Germany, Russia and Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1154
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Filiz Meltem ERDEM UÇAR  
Book Presentation and Evaluation: PEKACAR Çetin (2011). Kumuk Türkçesi Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 409 s. ISBN: 978-975-16-2385-0 Ss, 310-315
PEKACAR Çetin (2011). Kumuk Türkçesi Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 409 s. ISBN: 978-975-16-2385-0
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1164
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 88
Today Total : 1
Total : 20418

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri