Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access54 . SayıEditor
Osman Karatay

Assistant Editor


Ankara  2017

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Salih OKUMUŞ  
Yüz Yıllık Yalnızlık: İmparatorluktan Azınlığa Kosova'da Türkler Ss, 1-18
One Hundred Years of Solitude: Turks in Kosovo From Empire to Minority
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1172
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Recep Tek  
Balkan Türk Folkloru Araştırma ve İncelemelerinde Önemli Bir Kaynak: Çevren Dergisi Ss, 19-40
An Important Resource In Researches And Revıews of Balkan Turkish Folklore: Çevren Magazine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1209
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Harun Çimke  
Gürcücede Hâl Kategorisi ve Fonksiyonları Üzerine Ss, 41-62
The Case Category and About Its Functions In Georgian Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1190
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlyas Üstünyer  
Gürcistan’da Türk Edebiyatına Adanmış Bir Ömür: Elizbar Cavelidze Ss, 63-73
A Life Dedicated To Turkish Literature in Georgia: Elizbar Javelidze
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1149
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adilhan Adiloğlu  
Karaçay-Malkar Türkçesiyle Ve Arap Harfleriyle Basılmış Bir Eser “Kitabü’l-İmân Ve’l-İslâm” Ss, 75-116
Printed A Book With Karachay-Balkar Turkish and Arabic Letters: “Kıtabu’l-Iman Ve’l-Islam”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1151
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Ali Yolcu - Hüseyin Karakaya  
Definecilik Folkloru Ss, 117-133
Treasure Hunting Folklore
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1189
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rafet Metin  
XVI. Yüzyılda Bozok, Kırşehir ve Niğde’de Köye Dönüşen Mezraalar Ss, 135-152
The Agricultural Fields Which Were Changed to The Villages in XVI. Century in Bozok, Kırşehir and Niğde
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1217
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sibel KAVAKLI KUNDAKÇI  
Amasya Şer’iyye Sicillerinden Örneklerle Osmanlı Taşrasında Cinsel Suçlar (1624-1650) Ss, 153-170
Sexual Crimes in the Ottoman Provıncial in the Case of Amasya Court Records (1624-1650)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1167
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilal Tunç  
Demokrat Parti Kocaeli Milletvekili Cemal Tüzün (1954-1961) Ss, 171-187
Democrat Party Kocaeli Deputy Cemal Tüzün (1954-1961)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1188
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fehim Kuruloğlu  
27 Mayıs Darbesi Sonrası Türk Dış Politikasında Yeni Açılımlar: Ortadoğu ve Sovyetler Birliği ile İlişkiler (1960-1965) Ss, 189-206
New Expansions on Turkish Foreign Policy After The Coup of 27th May: Relations with Middle East and Soviet's Union
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1103
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Başaran  
Siyasi İlişkiler Kredi İlişkileri Etkileşimi: Sovyetler Birliği-Rusya Federasyonu-Türkiye Örneği, 1930-2000 Ss, 207-234
Interaction of Credit and Political Relations: The Case of Soviet Union-Russian Federation-Turkey, 1930-2000
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1129
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seven ERDOĞAN  
Book Presentation and Evaluation: Tuğba Eray Biber, Karadeniz Rumları ve Yunanistan, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2016, XXXIV+315 s., ISBN: 978-605-9787-49-9 Ss, 235-237
Tuğba Eray Biber, Karadeniz Rumları ve Yunanistan, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2016, XXXIV+315 s., ISBN: 978-605-9787-49-9
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1205
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fuat UÇAR  
Book Presentation and Evaluation: Anadolu Yangınları ve Ermeni-Rum Tehciri (Felaketin Mantığı Kitabının Eleştirisi) Ss, 238-242
Anatolian Rires and Armenian-Greek Relocation (Criticism of the Book of Disaster Logic)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1203
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esra Çam  
Book Presentation and Evaluation: Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli'den Masallar ve Halk Hikâyeleri Ss, 243-245
The Tales and Folktales from Şavşat, Ardanuç and Yusufeli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1227
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 77
Today Total : 1
Total : 20418

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri