Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access55 . SayıEditor
Osman Karatay-Mehmet Seyfettin Erol

Assistant Editor


Ankara  2017

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

 
Tarihi Çorum Evlerinin Alçı Süslemeleri Ss, 1-16
Plaster Decorations for the Historical Houses in Çorum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1207
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Z. Sevgen PERKER - Hasan Aydın  
Kastamonu’dan Ahşap Bir Cami Örneği: Beldeğirmen Köy Camii Ss, 17-27
A Wooden Mosque from Kastamonu: Beldegirmen Village Mosque
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1170
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Bakü Kent Kimliği, İkon Yapılar ve Küreselleşme Ss, 29-46
Baku’s City Identity, Icon Buildings and Globalization
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1187
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Toğrul HALİLOV Translator: Toğrul HALİLOV  
Preparation: Nahçivan’da Seramikçiliğin Gelişim Tarihinden Ss, 47-55
Contribution to the History of Development of Pottery in Nakhchivan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1219
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Türkçülüyə Qarşı Aparılan Erməni Təbliğatının Tarixi Ənənələri Ss, 57-65
Historical Traditions of the Armenian Propaganda Against the Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1173
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Göktürk Tüysüzoğlu  
Gürcistan'da Muhtemel Bir Ayrılıkçı Bölge: Samtskhe-Cevaheti Ss, 67-83
A Probable Separatism in Georgia: Samtskhe-Javakheti Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1236
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gül SARIKAYA  
Rusya’nın Kırım’ı İlhakından Sonra Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Tatar Türklerine Yönelik Baskılar Ss, 85-100
The Oppressions Towards CTNA and Crimean Tatar Turks After Russia's Annexation of the Crimea
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1245
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Aydıngün  
Avrasya Birliği: ‘Gerçek’ Bir Entegrasyon Mu, Rusya’nın Yeni Hegemonya Kurma Arayışlarının Bir Aracı Mı? Ss, 101-113
Eurasian Union: Is It a 'Genuine' Integration or is a Mediator of Russia's New Hegemony?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1218
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Uluslararası İlişkilerde Savaş Olgusunun Yaşadığı Dönüşüm: Hibrit Savaş ve Rusya Örneği Ss, 115-130
Transformation of War in International Relations: Hybrid Warfare and the Russian Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1243
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Uğur GÜNGÖR - Oğuzhan Güney  
Uluslararası İlişkilerde Güvenliğin Dönüşümü Çerçevesinde Bilgi Güvenliği ve Siber Savaş Ss, 131-146
Information Security and Cyber Warfare in the Context of Transformation of Security in International Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1211
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan Demir  
II. Dünya Savaşı’nda Yugoslavya (1939-1945): “Hırvat Ustaşalar, Sırp Çetnikler ve Komünist Partizanlar” Ss, 147-168
Yugoslavia in the Second World War (1939-1945) “Croatian Ustashes, Serbian Chetniks and Communist Partisans”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1235
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kader Özlem  
2001 Sonrası Dönemde Bulgaristan’dan Avrupa Birliği Ülkelerine Türk Göçlerinin Analizi Ss, 169-188
An Analysis of Turkish Emigrations from Bulgaria towards the EU Countries in the Period After 2001
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1244
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muharrem Ekşi  
Turkey’s Cultural Diplomacy and Soft Power Policy Towards the Balkans Ss, 189-208
Türkiye’nin Balkanlara Yönelik Yumuşak Güç Politikası ve Kültürel Diplo-masisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1241
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yavuz Söylemez  
Osmanlı Sarayında Katledilen Bir Kırım Hanı: İnayet Giray Han Ss, 209-224
A Crimean Khan Strangulated in the Ottoman Palace: Inayet Girai Khan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1240
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yücel Öztürk  
Osmanlı–Lehistan İlişkilerinde Savaş, Diplomasi ve Ticaret Ss, 225-252
War, Diplomacy and Trade in the Ottoman–Poland Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1208
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Leyla Çiğdem Dalkılıç  
Причастие в русском и турецком языках в сравнительном аспекте Ss, 253-268
Russian and Turkish Participles from a Comparative Perspective / Karşılaş-tırmalı Bir Açıdan Rusça ve Türkçe Ortaçlar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1229
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Diversity of HES Opposition Movement in Turkey: Blacksea Region Cases Ss, 269-286
Türkiye’de Yerel Çevre Hareketlerinin Çeşitliliği: Karadeniz Bölgesi Örnekleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1220
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yeliz Usta  
Book Presentation and Evaluation: Zehra Aslan, Yassıada’da Yargılanan Trabzon Milletvekilleri-I Ss, 287-292
Book Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1242
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 66
Today Total : 1
Total : 20786

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri