Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access67 . SayıEditor
Prof. Dr. Osman KARATAY - Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK

Assistant Editor
Dr. Öğr. Üyesi Umut ÜREN - Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN - Dr. Abdullah MERT

Ankara  2020

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Viktoriia Demydova  
2019 Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Zelensky Nasıl Seçildi? Ss, 581-603
2019 Presidential Election In Ukraine: How Zelensky Was Elected?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1596
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bekir Gökpınar  
Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya Karşı Karadeniz’de Savunma Hattı Oluşturma Mücadelesi: Açu Kalesi (1696-1711) Ss, 605-629
Ottoman Empire's Struggle to Set Up A Line of Defence in the Black Sea Against Russia: The Acu Castle (1696-1711)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1610
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Solak  
Osmanlı-Habsburg Hudûd Tahdîdine Bir Örnek: Ziştovi Sonrası Bosna Hudûdunun Tafsilatı (27 Aralık 1795) Ss, 631-656
An Example of the Ottoman-Habsburg Border Juristiction: The Details of the Bosnian Border After the Sistova (27 December 1795)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1603
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilal Tunç  
Türk Anayasa Tarihinde 1961 Anayasası'nın Yeri ve Önemi Ss, 657-692
Place and Importance of the 1961 Contitution in the History of Turkish Constitution
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1614
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Amasya Merkez Büyük Kızılca Köyü İstasyon Cami Ss, 693-713
Big Village Mosque In Amasya Center
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1602
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çağrı Eryılmaz Hüseyin Kutay Aytuğ, Semra Uçar, Okan Can  
Sinop İlinin Alternatif Turizm Çeşitleri Açısından Swot Analizi Ss, 715-736
A Swot Analysis of Alternative Tourism Potential of Sinop Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1607
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasin Yayla  
Giresun ve Yöresi Ağızlarındaki Bazi Farsça Alıntı Kelimeler Ss, 737-751
Some Perisan Loanwords Dialects of Giresun and Its Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1573
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferdi Güzel  
Derleme Sözlüğü’nde Yanlış Tanımlanmış Bazı Kelimeler Üzerine Ss, 753-761
On Some Words Which Misindetified in "Derleme Sözlüğü"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1598
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Keskin  
Milli Kültür Dünya Görüşünün Yansıması Olarak Hitaplar Ss, 763-797
Adresses as a Reflection of the National Culture Worldview
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1600
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Yıldırım  
Âşık Seyrânî’nin Aruz Vezniyle Yazılmış Şiirlerinde Âyet İktibasları Ss, 799-812
Verse Quotations of Âşık Seyrânî in His Poems Written in Aruz Prosody
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1611
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Deniz Melanlıoğlu Mustafa Balcı  
Ortaokul Öğrencilerinin “Dil Bilgisi”ne İlişkin Algılarının Söze ve Çizime Yansıması Ss, 813-834
Reflection of Middle School Students’ Perceptions of “Grammar” on Words and Drawings
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1597
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sergi CİKİA Translator: İlyas ÜSTÜNYER  
Gürcüce ve Azericenin Etkileşimi Üzerine Ss, 835-845
On The Interaction of Georgian and Azerbaijani Languages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1593
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Derya Karataş  
Book Presentation and Evaluation: Çocuğa Dair Bir Tıp Metni: Neticetü'l-Fikriyye Ss, 847-849

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1604
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 73
Today Total : 1
Total : 20418

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri