Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access7 . SayıEditor
Osman Karatay

Assistant Editor


Çorum  2005

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Fuzuli Bayat  
Bazı İskit/Saka Kelimelerinin Etimolojisi Üzerine Ss, 1-10
Contrıbutıon to the Etymology of some Scythıan-Saka Words

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Karatay Naima Neflyaşeva Osman Karatay  
Kuzeybatı Kafkaslarda Adigeler Arasında İslâm’ın Yayılma Tarihine Dair Ss, 11-18
On the Hıstory of Spreadıng of Islam among the Adiges in the Northwestern Caucasus

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Seyfettin Erol Abdürrahim F. Aydın  
"Kafkas Seddi"”Projesi ve Türkiye Ss, 19-35
The Project of “The Caucasian Wall” and Turkey

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Metanet A. Aliyeva  
Azerbaycan'da Asimilasyon Siyaseti Ss, 36-44
Assimilation Policies in Azerbaijan

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Melek Öksüz  
18. Yüzyılın İkinci Yarısında Trabzon Kadı Sicillerinde Aile Kurumunun Oluşumuna Yönelik Kayıtlar Ss, 45-59
Some Records in the Trabzon Court Archives about Forming Family Institution in the XVIII. Century

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah Bay  
Ünye Ayanından Canikli Genç Mustafa Ağa’nın Siyasi ve İktisadi Faaliyetleri Ss, 60-75
Political and Economical Activities of Genç Mustafa Ağa of Canik, Magnate of Ünye

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Behçet Dede  
Doğu Karadeniz Ninnilerinde Telkin Motifi Ss, 76-81
The Motive of Suggession in Lullabies of Eastern Black Sea Region

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seyfullah Türkmen  
Yaymacı'dan Çerçi'ye Ss, 82-95
From Yaymaci”to Çerçi”

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selahattin Tozlu  
Karapapaklar Hakkında Bazı Notlar I Ss, 86-96
Some Notes on the Karapapaks I

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Engin Berber  
Yunanca Bir Kaynaktan Balkan Savaşları Öncesinde Makedonya ve Trakya Ss, 97-130
Macedonia and Thrace before the Balkan Wars According to a Greek Source

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nuray Ekici  
Bulgaristan'da Hak Ve Özgürlükler Hareketi’ve 25 Haziran 2005 Genel Seçimlerinin Analizi Ss, 131-139
The Movement of Rights and Freedoms in Bulgaria: an Analysis of the General Elections on June 2005

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Karatay  
Kadircan Kaflı: Kuzey Kafkasya Ss, 140-144


Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seyfullah Türkmen  
Ali Göreci: Fındık Kültürü Ss, 146-148


Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halit Kenger  
Mahmut Çetin: Teyze İle Prenses Ss, 148-150


Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 302
Today Total : 1
Total : 20793

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri