Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


Çok Partili Dönem Tokat Milletvekillerinin Sosyolojik Profilleri
Toplumsal yapı içindeki pozisyonları, kontrol ettikleri kaynaklar ve sahip oldukları güç bakımından, iktidar hiyerarşisinin en üst katmanlarını oluşturan elitler, birey ve toplum açısından son derece büyük bir öneme haizdirler. Siyasi elitler ise, toplumun siyasi yapısı içinde, en etkin elit gruplarından birini oluştururlar. Milletvekilleri, siyasi elitlerin en temel unsurlarından biridir. Tokat milletvekilleri de, öteki 81 ili temsil eden milletvekilleri gibi, Türk siyasi elitlerinin en önemli parçalarından birini oluştururlar. Bu araştırmanın amacı Tokat milletvekillerini, tarih süreci içinde sosyolojik olarak incelemektir. Bu amaç doğrultusunda örneklem grubu olarak, Türk siyasi elitlerinin oluşturduğu araştırma evreninden, 1946-2014 yılları arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmış Tokat milletvekilleri seçildi. “Konumsal Analiz Tekniği” kullanılarak, TBMM’nin kurumsal kayıtları ve yayınları, özellikle de meclis albümleri incelenerek, çok partili dönemde Tokat milletvekilliği yapmış siyasi elitlerin toplumsal özgeçmişleri temelinde bir veri seti oluşturuldu. Bu veri seti SPSS kullanılarak analiz edildi. Oluşturulan veri setinden hareketle öncelikli olarak yaş, cinsiyet, eğitim, mesleksel özgeçmiş, aile yapısı gibi toplumsal ve demografik faktörlerden hareketle, çok partili dönem Tokat milletvekillerinin sosyolojik profilleri analiz edildi. Buna ilaveten, çok partili dönem Türk siyasi elitleri içinde Tokat milletvekillerinin yeri incelenerek, Türkiye’nin genel siyasi yapısı içinde Tokat’ın önemi üzerinde durulacak. <

Anahtar Kelimeler
Tokat, Tokat Milletvekilleri, Çok Partili Dönemde Tokat Milletvekilleri, Elit, Siyasi Elit.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 215
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20797

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri