Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Üsküdar’ın Siyasi Yapısının Sosyolojik Analizi
Son derece köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Üsküdar, İstanbul’un en önemli ilçelerinden biridir. Sosyo-kültürel açıdan çok köklü bir tarihi geçmişi bünyesinde barındıran Üsküdar, daha önceleri il statüsünde iken, 1926 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. İstanbul Boğazı kıyılarının güneydoğusunda yer alan ilçe toprakları, kuzey-güney doğrultusunda uzanır. 1960’lı yılların ortasında 135.000 civarında nüfusa sahip olan Üsküdar’ın nüfusu hızlı bir artış sergilemiş ve günümüze gelindiğinde 535.000’e yaklaşmıştır. TÜİK 2014 yılı ADNKS verilerine göre ilçede 534.636 kişi yaşamaktadır. Bu çalışmada, siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri kullanılarak, yapısal-işlevselci bir bakış açısından hareketle, İstanbul’un en kadim ve en önemli ilçelerinden biri olan Üsküdar’ın siyasi yapısı ve bu siyasi yapının Türkiye’nin genel siyasi yapısı içindeki yerinin incelenmesi hedeflendi. Bir başka anlatımla bu çalışmada, yerel seçim sonuçları temel alınarak Üsküdar’da siyasi iktidarın oluşumu, şekillenişi, işleyiş ve değişim düzenlilikleri araştırıldı. Bu amacı gerçekleştirmek için temel veri kaynağı olarak yerel seçimler kullanıldı. Bilindiği gibi yerel seçimler, yerel siyasi yapının şekillenişinde belirleyici rol oynar. Bu bağlamda, yine tarihsel bir perspektiften yola çıkılarak, siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri kullanılıp, ilk aşamada 1960’lı yılların başından günümüze, Üsküdar’da ve Türkiye’de siyaset yapma geleneğine ve siyasi yapının oluşumuna; ikinci safhada ise zaman içinde yaşanan değişime ışık tutmak hedeflendi. Daha net bir ifadeyle, incelenen zaman diliminde gerçekleşen yerel seçimlerin sonuçları incelenerek, Üsküdar’ın siyasi yapısının daha net bir şekilde ortaya konması hedeflendi. <

Anahtar Kelimeler
Üsküdar, Üsküdar’ın Siyasi Yapısı, İstanbul, Yerel Seçimler, Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Üsküdar’ın Siyasi Yapısı.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 62
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20797

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri