Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


1787-1792 Osmanlı-Rus Harplerinde Kılburun, Özi Nehri ve Hocabey Muharebeleri
1768-1774 Osmanlı Rus savaşları sonrasında Kırım, Osmanlı Devleti’nden ayrılarak sözde bağımsız devlet statüsü kazanmıştı. 1782 yılında Kırım’da çıkan isyan üzerine Rusya müdahale etmiş ve 1783 yılında yarımadayı ilhak etmişti. Osmanlı Devleti, kaybettiği ilk İslâm toprağı olan Kırım’ı Rusya’dan geri almak için askeri hazırlıklara başlayarak 1787 yılında Rusya’ya savaş ilan etti. 1774 Küçük Kaynarca antlaşması ile Rusya’ya bırakılan Kılburun Kalesi Osmanlı hâkimiyetinde olan Özi Kalesi’nin hemen karşısında yer almakta idi. Osmanlı kuvvetleri öncelikle bu kaleyi Rusya’dan alarak Kırım’ın batısında güvenliği tesis ettikten sonra bu yönden Kırım’a askeri harekâtta bulunacaktı. Bu amaçla Kılburun yarımadasına çıkartma yapılmış göğüs göğse muharebeler cereyan etmiş fakat savunması güçlü olduğu için kale zapt edilememiştir. Osmanlı ordusunun Kılburun’daki başarısız çıkartma harekâtı ona pahalıya mal olmuş nitekim bu vaziyetten kuvvet alan Ruslar kısa sürede Özi Kalesini işgal etmiş, bu hadiseler ise Osmanlı aleyhine savaşın seyrini yönlendirmiştir. Diğer yandan Hocabey, Özi Nehri ve Doğu Karadeniz’de de şiddetli Türk-Rus muharebeleri cereyan etmişti. Bu savaşlarda da bir varlık gösteremeyen Osmanlı Devleti, Kırım’ı Ruslardan geri almak için giriştiği savaşlara, Özi ve Hocabey’i de kaybettiği 1792 Yaş Antlaşması ile son vermek zorunda kalmıştır.<

Anahtar Kelimeler
Kılburun, Osmanlı, Rus, Özi, Suvarov, Hocabey

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 123
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20797

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri