Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступUz ~ Ğuz ~ Oğuz Kavim Adının Etimolojisi
(On the Etymology of the Ethnonym Uz ~ Ğuz ~ Oğuz )

Author : Fuzuli Bayat    
Type : Copyright
Printing Year : GÜZ 2004
Number : 3
Page : 71-77


Özet
Dil dışı unsurların kavim adlarının etimolojisinde dil içi unsurlar ka¬dar etkili olduğu bir gerçektir. İlk bakışta birbirine benzemeyen aynı ka¬vim adının değişik adlandırmalan (Uz, Ğuz, Oğuz, Torki) aslında aynı inanç yuvasından çıkan kök kelimeden türemiştir. Oğuz etnoniminin M.Ö. IV-III. binli yıllarda Mezopotamya'dan Hakasya'ya kadar geniş bir alanda yayılmış Ay merkezli inanca bağlı bökür/pökür yuvasından çıktığı bilinmektedir. Yapılan etimolojik çalışma bu varsaymın doğruluğunu kanıtlar durumdadır.<

Anahtar Kelimeler
Oğuz, Uz, pökür/bökür.

Abstract
It is a well-known fact that non-linguistic factors as influent as linguistic ones in etymology of ethnonyms. Different denominations of one and same ethnic group, which do not seem related to each other at the first glance (for ins. Uz, Guz, Oğuz, Türk) stem indeed from the same source of faith. The Turkic ethnonym Oğuz seems to descend from the bökür/pökür ('ox') case, part of the lunar cult, which was wide-spread from Mesopotamia to Inner Siberia in the 4th-3th centuries B.C. The etymology offered here aims to prove this idea.<

Keywords
Oğuz, Uz, pökür/bökür.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 101
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20797

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri