Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступVoyvodina Meselesi Üzerine Güncel Bir İnceleme II
(An Actual Survey on the Voivodina Question II )

Author : Emre Saral    
Type : Copyright
Printing Year : 2005
Number : 4
Page : 100-112


Özet
Makalenin bu ikinci bölümünde Voyvodina meselesinin güncel boyutlan ele alınmaktadır. Milosevic döneminde bölgenin özerkliğinin kısıtlanması sadece buradaki azınlıkları mağdur etmemiş, aynı zamanda Voyvodina'nın Sırp ahalisi arasında da daha özgürlükçü bir muhalefetin ortaya çıkışma sebep olmuştur. Temel mesele ise, başta Macarlar olarak, azınlıklann sorunlarımn çözümü ve beklentilerinin karşılanmasıdır.<

Anahtar Kelimeler
Voyvodina, Macarlar, Sırplar, Sırbistan, Macaristan.

Abstract
In the second part of this article, current dimentions of the Voivodina question are told about. Restrictions in the autonomy of the region under Milosevic not only affected its minorities, but also gave birth to a more libertist opposition among the local Serbs. The main problem is solution of problems and fulfilling expectations of the minorities, mainly Hungarians.<

Keywords
Voivodina, Hungarians, Serbians, Serbia, Hungary.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 91
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20797

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri