Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступTrabzon’da Vatansever Olmak: Yerel, Bölgesel ve Ulusal Boyutların Karşılaştırmalı Analizi
(Becoming a Patriot in Trabzon: Comparative Analysis of Local, Regional and National Dimensions )

Author : Musa Yavuz Alptekin  Hasan Amanet  
Type : Copyright
Printing Year : 2019
Number : 63
Page : 375-400


Özet
Bu çalışmanın amacı, vatanseverliği genel geçer bir yaklaşımla araştırmak, milliyetçilikten farkını ortaya koymak ve Türkiye’de vatanseverlikten ne anlaşıldığını yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde analiz etmektir. Çalışmanın odak noktası Türkiye bağlamında Karadeniz Bölgesi ve buranın içinde de Trabzon şehridir. Bu kapsamda ilgili amaçlara ulaşabilmek üzere 2016 yılında Trabzon’da ve çoğu Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 1622 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler dokuz kategoride ayrı ayrı analiz edilmiştir. Bu kategoriler sırasıyla vatanseverliği ülke vatan, hususi vatan, milliyetçilik ve dindarlık, devletçilik, fedakârlık, ekonomik/mali durum, vatandaşlık bağı, çoğulculuk ve çokkültürcülük ve son olarak futbol ile ilişkilendiren kategorilerdir. Her bir kategori kendi içerisinde bir ölçek olarak da düşünülmüş ve bölgelere puan verilerek aralarında sıralama da yapılmıştır. Gerek tek tek önermeler düzeyinde ve gerek kategoriler düzeyinde Karadeniz Bölgesi’nin ve Trabzon’un Türkiye geneline kıyasla daha bir coşkun vatanseverlik anlayışına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Karadeniz Bölgesi’nin ve Trabzon’un yerel ve bölgesel vatanseverliğinin önemli ölçüde hususi vatancı, devletçi, milliyetçi, dindar ve spor bağlamında futbol takımcı bir vatanseverlik olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Vatanseverlik, Milliyetçilik, Türkiye, Karadeniz Bölgesi, Trabzon.

Abstract
The main objective of this study is to investigate patriotism with the mainstream approach, to reveal the difference between nationalism and patriotism local and to analyze what is understood from patriotism in Turkey at local, regional and national level. The focus of the study is Black Sea Region in Turkey and Trabzon in the region. In this context, in order to reach the relevant objectives, 1622 people in Trabzon mostly consist of students of Karadeniz Technical University in 2016. The achieved data were analyzed separately in nine categories. These categories are the categories that associate patriotism respectively with country-patria, local-patria, nitaonalism and religiousness, statism, altruism, economic/financial status, bond of citizenship, pluralism and multiculturalism and at last with soccer. Each category was considered as a scale in itself and a ranking was made between them by given a score to the regions. It is determined both in level of each propositions and level of categories that Karadeniz Region and Trabzon have a more enthusiastic patriotism compared to the general of the Turkey. However, it is understood that the local and regional patriotism of the Black Sea Region and Trabzon is significantly a local-patriotism, statist, nationalist, religious and soccer-teamist in context of sport.

Keywords
Patriotism, Nationalism, Turkey, Karadeniz Region, Trabzon_

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 280
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 21016

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri