Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступBazı İskit/Saka Kelimelerinin Etimolojisi Üzerine
(Contrıbutıon to the Etymology of some Scythıan-Saka Words )

Author : Fuzuli Bayat    
Type : Copyright
Printing Year : 2005
Number : 7
Page : 1-10


Özet
M.Ö. ilk binyılın Avrasya?daki hâkim halkı İskit-Sakalardan kalan maddi deliller ve toplumsal özellikleri, onların Türk aslından bir topluluk olduğunu göstermektedir. Bu halktan bir kısım dil malzemesi de kalmıştır. Bilim dünyası bu malzemeyi büyük bir ısrarla İranî temelde incelemeye çalışmış, ancak başarılı olamadığı gibi, gülünç sonuçlara ulaşmıştır. Bu makalede ilah, kişi ve boy adları olan bir kısım kelimenin mevcut etimolojileri incelenmekte, yeni öneriler getirilmektedir.<

Anahtar Kelimeler
İskit/Sakalar, İskit/Saka dili, İskit ilah adları, İskit boy adları, İskit kişi adları.

Abstract
Cultural remnants and social peculiarities of the Scythians/Sakas, dominant people of the Eurasian steppes in the first millennium B.C., indicate that they were of Turkic origins. They left us also some linguistic material. Part of scholar-ship obstinately tried to solve them in Iranic base. However, their works resulted in great failure, and sometimes comical consequences. Author of this article examines current etymologies for some Scythian/Saka theonims, antroponims and ethnonims, and offers new approximations.<

Keywords
The Scythians/Sakas, Scythian language, Scythian theonims, Scythian ethnonims, Scythian antroponims.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 59
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20797

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri