Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ1973'ten Günümüze Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Samsun'un Siyasi Yapısı
(Socio-Political Structure of Samsun in Local Elections (Last 33 fears) )

Author : Ali Arslan    
Type : Copyright
Printing Year : 2006
Number : 10
Page : 76-106


Özet
Bu çalışmada, siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri kullanılarak, yapısal-işlevselci bir bakış açısından hareketle, Samsun'un siyasi yapısı ve Türkiye'nin genel siyasi yapısı içindeki yerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bir başka anlatımla Samsun'da siyasi erkin oluşumu, şekillenişi, işleyiş ve değişim düzenliliklerinin araştırılması ve topyekün Türk toplumu içindeki yerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için son 33 yılın yerel seçim sonuçları incelenecek: Önce yerel seçim sonuçları temelinde Türkiye'de siyasal gücün şekillenişi, dağılımı ve değişim düzenlilikleri incelenecek. İkinci aşamada ise Samsun ili özelinde siyasi yapının oluşumu, siyasi gücün dağılımı ve 1970'li yıllardan günümüze değişim düzenliliklerine bakılacak. Üçüncü olarak da, Samsun ile ilgili olarak ortaya konan bulguların Türk toplumu geneli içinde ne anlam ifade ettiği konusu irdelenecek.<

Anahtar Kelimeler
Samsun, Samsun'un Siyasi Yapısı, Yerel Seçimler, Siyasi Yapı, Türkiye'nin Siyasi Yapısı

Abstract
This study aims to analyses socio-political structure of Samsun at the basis of the results of Turkish Local elections since 1973 up to date. Documentary and historical research techniques will be used during the study.<

Keywords
Samsun, Political Structure of Samsun, Turkish Local Elections, Political Structure of Turkey

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 111
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 21022

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri