Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nda Gönüllü Osmanlılar
(The Volunteer Ottomans in the Greco-Turkish War of 1897 )

Author : Cemal Sezer    
Type : Copyright
Printing Year : 2023
Number : 77
Page : 139-155


Özet
1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, Yunanların Megalo İdea’yı gerçekleştirme yolunda Girit Adası’nı ilhak etmek ve Osmanlı sınırlarına yaptığı saldırılar nedeniyle çıkmıştır. Osmanlı’ya karşı üstün olduğunu düşünen Yunan idarecileri, savaşı kazanacaklarından oldukça emin bir hâldeyken savaş umdukları gibi gitmemiş; kısa süre içerisinde Türk askerlerine Atina yolu açılmıştır. Bu sıralarda Yunanların yardımına başta Rusya olmak üzere büyük devletler koşmuş, Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında mütareke görüşmelerinin başlamasını sağlamışlardır. Savaşta Osmanlı ordusu; nizamiye, redif ve müstahfız sınıflarının dışında, gönüllü askerlerden oluşmuştur. Gönüllü asker yazılmak için Müslümanların yanı sıra Gayrimüslimler de başvuruda bulunmuşlardır. Gönüllü kayıtları çocuk denebilecek yaştan yaşlısına kadar her kesiminden olmuştur. Başvuruları olumlu sonuçlanan gönüllüler belirlenen yerlere yani cephelere halkın katıldığı coşkulu törenlerle uğurlanmış, zafer kazanılmasının verdiği gururla asker dönüşleri de aynı şekilde gerçekleşmiştir. Ayrıca gönüllü askerlere ve gönüllülerin geride bıraktıkları ailelerine yerel makamlar ile ekonomik durumu iyi olan bölgenin ileri gelenleri tarafından nakdi, yiyecek ve giyecek yardımında bulunulmuştur. Osmanlı Devleti’nin cephelerde elde ettiği başarılarda askerî sınıfların olduğu gibi gönüllülerin de katkıları vardır. Gönüllü askerlerin cephelerde gösterdiği başarı ve sadakat, değişik rütbelerde nişanlar almasını ya da sadece bu savaş için yapılmış olan “Yunan Harbi Madalyası” ile onurlandırılmalarını sağlamıştır. Dolayısıyla araştırmada; 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı sırasında Osmanlıların gönüllü asker kaydı, kayıtları kabul edilenlerin cephelere sevki ve dönüşleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Yunanistan, Savaş, Asker, Gönüllü

Abstract
The Greco-Turkish War of 1897 broke out due to the annexation of Crete Island by Greeks to realize the Megali Idea and attacks carried out on the Ottoman borders. Greek administrators, who thought that they were superior to the Ottomans, were certain about winning the war; however, the war did not go as planned and in no time, the roads to Athens were lying naked in front of the Turkish soldiers. Meanwhile, big states, especially Russia, helped the Greeks and they led to the truce negotiations between Greece and the Ottoman Empire. The Ottoman Empire consisted of volunteer soldiers as well as the regular (nizamiye), the reserved (redif), and the home guard (mustahfiz) soldiers. Both Muslims and non-muslims applied in order to be drafted as volunteer soldiers. The volunteers consisted of different ages; from children to the elderly. Those soldiers whose applications are accepted were sent off to the fronts with big ceremonies and crowds and the same thing applied when they returned. On top of that, monetary, food, and clothing aids were made to the volunteer soldiers and those that they left behind by the local authorities and the wealthy people of the region. The volunteer soldiers as well as the other soldier branches contributed to the success of the Ottoman Empire on the borders. The success and loyalty of the volunteer soldiers on the borders led them to be awarded with medals in different ranks or to be awarded with “Medal of Greco War" solely prepared for this war. Therefore, in this research, we examined the registration of the volunteer soldiers in the Greco-Turkish War of 1897, the dispatch of those who are admitted, and their return.

Keywords
The Ottoman Empire, Greece, War, Soldier, Volunteer

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 92
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20988

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri