Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступKosova Eğitim Sistemi ve Türkiye Eğitim Sistemi İle Karşılaştırılması
(The Educational System in Kosovo and a Comparison with Turkish System )

Author : Mevsim Zengin  Cem Topsakal  
Type : Copyright
Printing Year : 2008
Number : 18
Page : 107-126


Özet
Bu çalışmada Kosova Eğitim Sistemi farklı boyutlarda ele alınarak incelenmiştir. Araştırmada Kosova'nın demografik, sosyali siyasal yapılanması, eğitim sisteminin amaçlan ve yapısı, eğitim yönetimi ve Türkiye Eğitim Sistemi ile karşılaştırması yer almaktadır. Araştırma sonucunda, eğitimin amaçlan, eğitim sisteminin yönetim sorumluluğu, zorunlu eğitime başlama yaşı, bitirilen her kademeden sonra diploma verilmesi, öğretmen yetiştirme konularında benzerlik bulunmuştur. Eğitim yönetiminde yerellik, sorunlu eğitim süresi, ders dönemleri tatilleri, ders saatleri, ilk ve ortaöğretimde ders kitaplarının temini, öğretmen alımı, okullarda giyilen üniformalar, rehberlik sistemi ve rehber öğretmen, yükseköğretime giriş, toplulukların kendi dillerinde eğitimi, yaygın eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konularında farklılık saptanmıştır. Araştırma, sonuç ve öneriler ile sona ermektedir.<

Anahtar Kelimeler
Kosova Eğitim Sistemi, eğitimin amaçları, eğitim yönetimi, Türkiye Eğitim Sistemi, karşılaştırma.

Abstract
In this study, The Education System of Kosovo have been studied with different parts. Demographic, social/political structure, the aim of education system and structure, education administration and comparing with Turkey Education System, are all occupied a place in this investigate. At the end of the study, some similiatiries are found with Turkey which are the aims of education, administration responsibilities of education system, beginning age of compulsory education, giving diploma after every finished degree and training teacher. Also some differences are found which are the localling of education administration, providing the primary and secondary education books, receiving teachers, uniforms which are worne in schools, guidance system and guidance counselor, entering university, communities? own language education, informal education and religion lessons. The study is concluded by conclusions and suggessions.<

Keywords
Kosovo Education System, aims of education, education administration, Turkey Education System, compa

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 670
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20987

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri