Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступAzerbaycan'da Milli Ekonomik Gelişmenin Yönleri
(Aspects of the National Economic Development in Azarbaijan )

Author : Tariyel Kurbanov    
Type : Copyright
Printing Year : 2012
Number : 34
Page : 37-45


Özet
Makalede bağımsızlık döneminde Azerbaycan milli ekonomisinin gelişme sürecindeki perspektif konu edilmektedir. Burada milli ekonominin gelişmesinin özünü teşkil eden petrol-gaz sektörü ile petrol dışındaki sektörün de gelişmenin öncelikli sahalarından biri olduğu gösterilmektedir. Makalede Azerbaycan’da petrol ve gaz gelirleri sayesinde makroekonomik istikrarın korunması için takip edilecek yönler araştırılmakta ve aynı zamanda Petrol Fonunun varlıklarına göre finanse edilen millî ve uluslararası önemi haiz büyük sosyal ve yapısal önerilerden bahsedilmektedir. Makalede yakın ve gelecek zamanda milli ekonominin dünya ekonomi sistemine daha verimli entegrasyonunu sağlayacak ayrıcalıklar gösterilmektedir.<

Anahtar Kelimeler
Azerbaycan Cumhuriyeti, milli ekonomi, petrol ve gaz, Petrol Fonu, entegrasyon.

Abstract
The article is about the direction of independence in the period of national economic development perspective. Here lies at the core of the development of national economy as well as oil and gas sector, the non-oil sector development in the priority area that will be displayed. In the article due to the oil and gas revenues to maintain macroeconomic stability, the main trends are investigated, as well as the Fund's assets on the basis of social and infrastructure projects financed by national and international importance are dealt with. In the article the near future and the future of the national economy to the world economic system more effective integration of the main advantages are shown.<

Keywords
the Republic of Azerbaijan, the national economy, oil and gas, Oil Fund, integration

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 862
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20988

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri