Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступRomania: A New Geopolitical Actor in the Black Sea Energy Game
(Romanya: Karadeniz Enerji Oyununda Yeni Bir Jeopolitik Aktör )

Author : Alin-Doru Codoban    
Type : Copyright
Printing Year : 2012
Number : 34
Page : 1-9


Özet
Karadeniz bölgesi şu veya bu şekilde Avrupa Birliği'ne katılmak isteyen veya Batı'nın iktisadi ve toplumsal ölçütleriyle daha uyumlu olmayı arzulayan son eski komünist devletlerin bulunduğu yerdir. Bu makale model ülkeler fikrini, şimdi zaman yeni üye devletler için tecrübe ve desteklerini Karadeniz ve Balkan dev¬letlerine sunma zamanı olduğundan, eşmerkezli çevreler ilkesine dayalı olarak yeni dalga ülkelerin AB'ye nasıl yaklaştığını tartışmaktadır. Romanya'nın bu ül¬keler arasında bir aracı olarak rolü, enerji gibi özel sektörel işbirlikleri için ilgi çe¬kici olan anılan bölgelerin coğrafi konumları göz önünde tutularak, işte bu çerçe¬vede tahlil ediliyor. AGRI projesiyle Romanya Avrupa için Türkiye'den sonra ikinci enerji platformu ve üyeliğini kullanarak, Hazar hidrokarbonlarının Orta Av¬rupa'ya aktarılmasında AB'nin bölgedeki başlıca enerji oyuncusu olabilir.<

Anahtar Kelimeler
jeopolitik, Romanya, Polonya, Macaristan, AGRI, enerji

Abstract
The Black Sea (BS) region is the space where are situated the last former communist states, which one way or another are willing to join the European Union or to become more compatible with Western economic and social standards. The paper discusses the idea of model countries, of how, based on the concentric circles principle, new waves of countries are becoming closer to the EU, as now it is time for the new member states to offer their expertise and support to countries from the BS region and the Balkans. It is in this context that Romania’s role as an intermediary between these countries is analyzed, given its geographical position in the above-mentioned regions, interesting for specific sectorial cooperation such as energy. Through the AGRI project, Romania could become the second largest energy platform for the EU, after Turkey; and could become, making use of its membership, the EU’s main energy player in the region, becoming a nodal point for Caspian hydrocarbons transit to Central Europe. <

Keywords
geopolitics, Romania, Poland, Hungary, AGRI, energy

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 94
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20797

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri