Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступSaka Etnoniminin Etimolojisi Üzerine
(On the Ethnonym Saka )

Author : Fuzuli Bayat    
Type : Copyright
Printing Year : Bahar 2004
Number : 1
Page : 1-9


Özet
Eskiçağ'da bütün Avrasya'yı kendi yönetimlerinde birleştiren İskit/ Sakalar, bildiğimiz ilk Türklerdir. İsimleri ise sahip oldukları ay inancından gelmektedir. Bugünkü, aynı ismi taşıyan Sakha (Yakut) ve Sagay Türklerinin de aynı inançları korudukları ve Sakh kelimesini Tanrı anlamında kullandıkları görülmektedir.<

Anahtar Kelimeler
İskit, Saka, Etnonim

Abstract
The Skyth/Saka, who dominated all over Eurasia in the 1st millennium B.C., were the first known Turks. It seems, they were called in accordance with the moon cult, to which they belonged. Today's two Turkic people, the Sakha (Yakut) and Sagay, keeping still the same ethnonym, keep also the same cult, and use the word Sakh in the meaning "God".<

Keywords
Skyth, Saka, Ethnonym

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 224
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20797

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri