Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступŞebinkarahisar Yöresinde Ziyaret Yerleri ile İlgili İnanç ve Uygulamalar
(Believes and Costumes Concerning Sacred Places in the Şebinkarahisar District )

Author : Mustafa Bayar    
Type : Copyright
Printing Year : 2014
Number : 41
Page : 180-207


Özet
Bu makalede ilk önce kısaca Şebinkarahisar ilçesinin tarihi gelişimi ve ziyaret fenomeni üzerinde durulmuştur. Daha sonra Şebinkarahisar ilçe merkezi ile buraya bağlı köylerdeki ziyaret yerleri ve bunlarla ilgili çeşitli inanç ve uygulamalara yer verilmiştir. Araştırmanın sonunda ziyaret yerleri hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Yörede kutsal mekânlar için baba, dede, şeyh, eren, evliya, yatır ve türbe gibi kavramlar kullanılır. İnsanlar maddi ve manevi hastalıklar ve çeşitli dilekler için son çare olarak bu mekânlara sığınırlar. Böylece insanlar ziyaret yerlerinde kutsal ile direk iletişime geçeceklerine inanırlar. <

Anahtar Kelimeler
Şebinkarahisar, Ziyaret yerleri, adak, ziyaret fenomeni, Türbe,

Abstract
İn this article, first briefly historical development of Sebinkarahisar, a district in central part of Turkey, and the phenomena of visitation are emphasized. Then Holy places in the central part of Sebinkarahisar and in villages around Sebinkarahisar and various beliefs and practices related to them are given. At the end of the study was a general assessment of places to visit. İn the area are used consepts such as father ( elder of religious order), grandfather (a senior derwish), Shaikh, Eren ( Saint), Muslim Saint, tomb for the holy places. People shelter these places owing to the spritual and material siclenesses and some other wishes as a last remedy. So people believes to have a direct connection with the sacred in the visited places. <

Keywords
Sebinkarahisar, visiting places, vow, phenomena of visitation, tomb

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 95
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20797

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri