Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступBarışı Koruma Sürecinde İnsanî Müdahalenin Rolü (Güney Kafkasya Bölgesinde İnsanî Müdahale İhtiyacı)
(The role of Humanitarian Intervention in the Peacekeeping Process (The Necessity of Humanitarian Intervention in the South Caucasus Region) )

Author : Elvira Turanly    
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 39
Page : 31-38


Özet
Özet Beşeri müdahale, bir devletin başka bir devlete karşı askeri güç kullanması olarak tanımlanır. Beşeri müdahalenin hiçbir yasal – insanî tanımı yoktur. Analiz konusu (hukuk, ahlak, siyaset gibi), bazen seçilen tanımlamayı etkilemektedir. Tanımlamadaki farklılıklar, müdahale edilen devletin rızasının olup olmadığı, insani müdahalenin cezalandırma eylemleriyle sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı ve insani müdahalenin sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin otoritesi altında yürütülen vakalarla ilgili olup olmadığına bağlı değişkenleri içermektedir. Barış koruma, barışın devamı için gerekli şartları yaratmayı amaçlayan faaliyettir. Hem barışı koruma hem de barışı oluşturma çabasından ayrıdır. <

Anahtar Kelimeler
Uluslararası, müdahale, çatışma, enerji, kararlılık, diplomasi, statüko, bütünlük, egemenlik, meslek

Abstract
Humanitarian intervention refers to a state using military force against another state. There is no one standard or legal definition of humanitarian intervention; the field of analysis (such as law, ethics, or politics) often influences the definition that is chosen. Differences in definition include variations in whether humanitarian interventions is limited to instances where there is an absence of consent from the host state; whether humanitarian intervention is limited to punishment actions; and whether humanitarian intervention is limited to cases where there has been explicit UN Security Council authorization for action. Peacekeeping is an activity that aims to create the conditions for lasting peace. It is distinguished from both peace-building and peace-making. <

Keywords
International, intervention, conflict, energy, stability, diplomacy, status quo, integrity, s

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 539
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 21016

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri