Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступBatılı Bir Oryantalistin Gözünden Rusya ve Kafkasya
(Russia and the Caucasus Through the Eyes of a Western Orientalist )

Author : Mertcan Akan    
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 38
Page : 29-53


Özet
XVII. ve XVIII. yüzyıla Çar Petro ile birlikte değişim rüzgarlarına kapılan Rusya, değişen dünya düzeni ve ekonomisi içerinde kendisine bir yer edinmeye çabasına girişmiştir. Hollandalı seyyah ve ressam Cornelis de Bruijn 1701 yılında başlayıp 1709 yılında sonlandırdığı Rusya, İran ve Doğu-Hindistan seyahati sonrasında kaleme aldığı “Travels into Muscovy, Persia, and Part of the East-Indies” isimli iki ciltlik eserinde tanık olduğu bu değişim sürecinden ve o dönemdeki Rusya’nın ekonomik, tarihi, kültürel ve sosyolojik görünümünden oldukça önemli bilgiler sunmuştur. Esas olarak bu çalışmanın amacı bahsedilen yıllar arasında kendi kültüründen büyük oranda farklılıklar içeren Rusya ve Kafkasya coğrafyasının sosyal, kültürel ve ekonmik hareketlerinin Batılı bir oryantalist olan Bruijn’ın hafızasında nasıl şekillendiğini ve yorumlandığını ortaya koymaktır. <

Anahtar Kelimeler
Cornelis de Bruijn, Seyahatname, Oryantalist, Rusya, Kafkasya.

Abstract
In the 17th and 18th centuries, Russia together with Peter the Great, being caught by winds of change, strived for a place in the changing world order and economy. A Dutch traveler and painter Cornelis de Bruijn presented a very significant data about this changes that he witnessed and Russia’s economic, historical, cultural and sociological view in that period in his work, in two tomes named “Travels into Muscovy, Persia, and Part of the East-Indies” which he wrote after his travels started in1701 and ended in 1709 through Russia, Iran and East India. Basically, the aim of our study is to present how Russia’s and Caucasia’s social, cultural and economic activities which were, in the mentioned years, greatly different from the Bruiin’s culture environment, were shaped and interpreted in the mind of a Western Orientalist Bruijn.<

Keywords
Cornelis de Bruijn, Travel book, Orientalist, Russia, Caucasus.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 66
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 21022

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri