Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступNato'nun Karadeniz Politikası
(The Black Sea Politics of Nato )

Author : Erhan Akdemir    
Type : Copyright
Printing Year : 2014
Number : 42
Page : 1-9


Özet
Karadeniz, Avrupa’dan Kafkasya ve Orta Asya bölgelerine uzanan stratejik güzergâh üzerindedir. Bu yapısıyla da bölge Soğuk Savaş döneminde Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North AtlanticTreatyOrganization ­ NATO) ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasındaki önemli bir kanat bölgesi olmuştur. Bu dönemin sonlanmasının ardından ise bölgede yeni bir güvenlik ortamı ve tehditler oluşmuştur. Bu yeni tehditler yasadışı göç, silah kaçakçılığı ve terörizmin desteklenmesidir. Bu kapsamda makale NATO’nun bölgedeki faaliyetleri ve politikaları üzerine odaklanacaktır. Makale bunu ABD’nin bölgeye yönelik yaklaşımı bağlamında ele alacaktır. <

Anahtar Kelimeler
Karadeniz Politikası, NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, jeopolitika

Abstract
Black Sea is on thestrategicroutewhichextendingfrom Europe totheCaucasusand Central Asiaregion. Withinthisstructure, duringtheColdWareratheregionwasseen as an importantedgeregionbetweenthe North AtlanticTreatyOrganization ­ NATO andUnion of SovietSocialistRepublics – USSR. Afterthisera a newsecurityenvironmentandthreats has occurredin theregion. Thesenewthreatsare illegal immigration, armstraffickingandsupporting of terrorism.Inthiscontext, thearticlewillfocus on theactivitiesandpolicies of NATO in theregion. Also, thearticlewilltakethesubject in thecontext of the United States’ approachestowardstheregion.<

Keywords
BlackseaPolicy, NATO, United States of America, Russia, geopolitics

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 120
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20797

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri