Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступYerel Seçim Sonuçları Temelinde Üsküdar’ın Siyasi Yapısının Sosyolojik Analizi
(Sociological Analysis of the Political Structure of Üsküdar According to Local Elections )

Author : Ali Arslan    
Type : Copyright
Printing Year : 2015
Number : 47
Page : 113-150


Özet
Son derece köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Üsküdar, İstanbul’un en önemli ilçelerinden biridir. Sosyo-kültürel açıdan çok köklü bir tarihi geçmişi bünyesinde barındıran Üsküdar, daha önceleri il statüsünde iken, 1926 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. İstanbul Boğazı kıyılarının güneydoğusunda yer alan ilçe toprakları, kuzey-güney doğrultusunda uzanır. 1960’lı yılların ortasında 135.000 civarında nüfusa sahip olan Üsküdar’ın nüfusu hızlı bir artış sergilemiş ve günümüze gelindiğinde 535.000’e yaklaşmıştır. TÜİK 2014 yılı ADNKS verilerine göre ilçede 534.636 kişi yaşamaktadır. Bu çalışmada, siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri kullanılarak, yapısal-işlevselci bir bakış açısından hareketle, İstanbul’un en kadim ve en önemli ilçelerinden biri olan Üsküdar’ın siyasi yapısı ve bu siyasi yapının Türkiye’nin genel siyasi yapısı içindeki yerinin incelenmesi hedeflendi. Bir başka anlatımla bu çalışmada, yerel seçim sonuçları temel alınarak Üsküdar’da siyasi iktidarın oluşumu, şekillenişi, işleyiş ve değişim düzenlilikleri araştırıldı. Bu amacı gerçekleştirmek için temel veri kaynağı olarak yerel seçimler kullanıldı. Bilindiği gibi yerel seçimler, yerel siyasi yapının şekillenişinde belirleyici rol oynar. Bu bağlamda, yine tarihsel bir perspektiften yola çıkılarak, siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri kullanılıp, ilk aşamada 1960’lı yılların başından günümüze, Üsküdar’da ve Türkiye’de siyaset yapma geleneğine ve siyasi yapının oluşumuna; ikinci safhada ise zaman içinde yaşanan değişime ışık tutmak hedeflendi. Daha net bir ifadeyle, incelenen zaman diliminde gerçekleşen yerel seçimlerin sonuçları incelenerek, Üsküdar’ın siyasi yapısının daha net bir şekilde ortaya konması hedeflendi. <

Anahtar Kelimeler
Üsküdar, Üsküdar’ın Siyasi Yapısı, İstanbul, Yerel Seçimler, Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Üsküdar’ın Siyasi Yapısı.

Abstract
Üsküdar, with a rooted history is one of the most important districts of İstanbul. Üsküdar was a province until 1926. It was became a district of İstanbul. It is located in the southeast of Istanbul Bosphorus coast. According to the 2014 data of TSI, it has approximately 535.000 population. It was aimed to analyse the political structure of Üsküdar by using methods and techniques of political Sociology. The results of the local elections were used to realise the aim. In the other words the formation of political power in Üsküdar and the overall operation and changing regularities were investigated. The evaluation of socio-political structure of Üsküdar in relation with the political structure of the Turkish society from the early 1960’s up to the present time was researched in this paper. The results of the Turkish local elections and general election in last 50 years were examined to realise the aims by using a structural-functionalist approach. According to the findings, there is an overwhelming superiority of the right wing across the Üsküdar. Although some seasonal differences in the proportional sense from past to present, the right political culture has been more effective in the political structure of the province. <

Keywords
Üsküdar, Political Structure of Üsküdar, İstanbul, Local Elections, Political Structure of Üsküdar o

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 91
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20988

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri