Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступBİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA ERMENİ HINÇAK VE TAŞNAKSUTYUN KOMİTELERİNİN ROMANYA VE BULGARİSTAN’DAKİ FAALİYETLERİ
(ACTIVITIES OF ARMENIAN HINCHNAK AND DASHNAKTSUTYUN COMMITTEES IN BULGARIA AND ROMENIA DURING THE FIRST WORLD WAR )

Author : Cemal Sezer    
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Ermenilerin önde gelen komitelerinden olan Hınçak ve Taşnaksutyun, Birinci Dünya Savaşı sırasında bağımsız bir devlet kurma amacıyla İtilaf Devletlerinin yanında faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmüştür. Bu faaliyetlerin başında İtilaf Devletleri içerisinde özellikle Rusya’nın safında savaşmak için gönüllü asker toplamak ve Osmanlı Devleti ile ilgili her türlü bilgiye ulaşarak, bunları İtilaf Devletlerine bildirmek olmuştur. Bu doğrultuda Hınçak ve Taşnaksutyun komitelerinin faaliyet yürüttüğü yerler içerisinde Romanya ve Bulgaristan da vardır. Araştırmada; adı geçen komitelerin Romanya ve Bulgaristan’daki faaliyetleri incelenmiştir.<

Anahtar Kelimeler
Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti, Romanya, Bulgaristan, Hınçak Komitesi, Taşnaksutyun Komitesi

Abstract
Hinchnak and Dashnaktsutyun Committees, the leading Armenian committees, were on Allies’ side and intensively carried out their activites with the aim of founding an independent state. Recruiting voluntary fighters for the Allies, especially for Russia and reaching information about Ottoman State and giving them to Allies were among these activities. Accordingly, these activities also took place in Bulgaria and Romania. In this study, these activities of the above mentioned committees in Romania and Bulgaria are investigated.

Keywords
The First World War, Ottoman State, Romania, Bulgaria, Hinchnak Committee, Dashnaktsutyun Committee

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 128
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20989

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri