Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ10 . SayıEditor
Osman Karatay

Assistant Editor


Çorum  2006

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

İsmail Mangaltepe  
Avar Tarihinin En Önemli Savaşı: 626 İstanbul Muhasarası Ss, 1-24
The Most Important War of the Avar History: The İstanbul Siege in 626

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlhan Ekinci  
Son Dönem Osmanlı Deniz Ticaretini Kurtarma Çareleri Ss, 25-24
Efforts to Save the Ottoman Maritime Trade in the Last Periods

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sinan Yakay  
19. Yüzyılda Ereğli'deki Bir İsyan Üzerinden Osmanlı Taşrasında Sosyal Düzeni Çözümleme Denemesi Ss, 55-62
A Contribution to Analysing Ottoman Social Order from an Uprising in Ereğli in the 19th Century

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Eyüp Şahin  
Trabzon Vilayetinin Sosyo-Ekonomik Yapılanmasının 1914 Yılı Özel İdare Bütçesindeki Yansımaları Ss, 63-75
Reflections of the Socio-Economic Structure of the Trabzon Province on the Provincial Budget in 1914

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Arslan  
1973'ten Günümüze Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Samsun'un Siyasi Yapısı Ss, 76-106
Socio-Political Structure of Samsun in Local Elections (Last 33 fears)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halim Çavuşoğlu  
Yugoslavya-Makedonya'dan Türkiye'ye 1952-67 Kitlesel Göçü ve Bursa'daki Göçmen Kesimi Ss, 107-147
The Mass Migration in 1952-67 from Yugoslavia-Macedonia to Turkey & The Part of Immigrants in Bursa

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilek Ergönenç Akbaba  
Nogay Türkçesinde Sıfat-Fiillerle Kullanılan Bol- Fiilinin İşlevleri Ss, 148-156
Functions of the Verb Bol- in Nogay Turkish in Gerundiums

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abanoz Küçük  
Ts. Abuladze - M. İluridze: Türkçe Yazmalar Katalogu Ss, 157-160


Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Dursun Erdem  
Günay Karaağaç: Türkçenîn Dünya Dillerine Etkisi, V. Lefke Edebiyat Buluşması (29-30 Nisan 2004) Ss, 160-164


Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 90
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20927

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri