Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ28 . SayıEditor
Yahya Kemal Taştan

Assistant Editor


Ankara  2011

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Birgül Demirtaş Coşkun  
Türkiye ve Bosna Savaşı (1992-1995): İnşaci Kuram Çerçeve-sinde Bir Analiz Ss, 1-18
Turkish Foreign Policy toward the Bosnian War (1992-1995): A Constructivist Analysis

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

László Marácz  
Avrupa’nın Güney Gaz Koridorunda AGRI’nin Stratejik Ayrıcalığı Ss, 19-28
The Strategic Relevance of AGRI in Europe’s Southern Gas Corridor

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Konstantin Dumaa  
Tarihin Akışı Geri Döndürülemez Ss, 29-50
ХОД ИСТОРИИ ВСПЯТЬ НЕ ОБРАТИТЬ

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Alpaslan Demir  
XVI. Yüzyıl Anadolusunda Dış Göçler: Şarkiyan Ss, 51-66
Migration in the 16th Cectury Anatolia: Şarkiyan

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin Şevket Çağatay Çapraz  
XVII. Yüzyıl Macar Millet Anlayışının İdeolojik İçeriği Açısından Bir Örnek: Kuruz Hareketi Ve Askeri Potansiyeli Ss, 67-84
An Example for the Ideological Contents of the Hungarian National Idea in the 17th Century Was the Kuruc Movement and Its Military Force

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Demirhan Fahri Erdem  
Mazlumlarin Kuramcisi Ve Stratejisti: SULTAN GALİYEV Ss, 85-113
Theorist and Strategist of Underdogs: SULTAN GALİYEV

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yunus Özger  
Yusuf Ziya Yozgadî ve Temaşâ-yı Celâl-i Hüdâ Adlı Eseri Ss, 115-150
Yusuf Ziya Yozgadî and His Work Temaşâ-yi Celâl-i Hüdâ

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuz Öcal  
Sıkıntı Kavramı ve Bir Küçük Burjuvanın Gençlik Yılları Romanı Ss, 151-164
Concept of Boredom and the Novel Young Days of a Little Bourgeois

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yahya Kemal Taştan  
Book Presentation and Evaluation: Robert Dankoff: Seyyah-ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı Ss, 165-175
Robert Dankoff: Seyyah-ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 132
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20927

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri