Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ44 . SayıEditor
Osman Karatay-Mehmet Seyfettin Erol

Assistant Editor
Umut Üren

Ankara  2015

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Gülnihal Doğru - Erman Aksoy Translator:  
Preparation: Zonguldak Kömür Havzası Ve Kentsel Yerleşme İlişkisi Ss, 1-14
Relationships Between the Coal Basin and Urban Settlement in Zonguldak

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muammer Ak  
Misyonerlik ve Karadeniz Bölgesindeki Faaliyetleri: Pontuscu Misyonerlik Ss, 15-31
Missionary Activities in the Region of Black Sea around the Pontus Idea

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nazım Çokişler - Ali Türker  
Doğu Karadeniz Bölgesinin Yerli Turist Profili ve Pazar Bölümlendirmede Kullanımı Ss, 33-57
The Domestic Tourist Profile of Eastern Black Sea Region and Its Use in Market Segmentation

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Güngör -Şahbaz Uzun- Betül Battı- Eda Turan  
Sinop Bölgesi Yılkıları Ss, 59-72
Wild Horses in the Sinop Region

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Veysel Usta  
Osman Fikret Topallı’nın Notlarına Göre Giresun’da Halk Müziği: Bağlama, Saz ve Başka Çalgı Çalanlar Ss, 73-89
According to Notes of Osman Fikret Topalli: Folk Music in Giresun: Baglama, Saz and Other Instrument Players

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Pınar Göklüberk Özlü  
Gelenekselin Moderne Taşınmasında Ordu Yöresi İğne Oyaları Ss, 91-104
Needleworks in the Province of Ordu in Transmissing Tradition to the Modern

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şule Ay  
Karadeniz’den Bir Kesit: Kişisel Hak ve Özgürlükler Açısından Kadın Hakları Algısı Ss, 105-128
A Sight from the Black Sea: Perception of Women’s Rights in Terms of Personal Right and Freedoms

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Duru Şahyar Akdemir  
İlerleme Raporları (1998–2013) Işığında Türkiye’de Roman Haklarının Gelişimi Ss, 129-142
Development of Roma Rights in Turkey in the Lights of Progress Reports (1998–2013)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aytekin Ersal  
Kürtçe Anadilde Eğitim Talebi ve İnsan Hakları Ss, 143-166
The Demand for Education in Kurdish Mother Language and Human Rights

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erkan Hirik  
Anlam Değiştirme Aracı Olarak Olumsuzluk Eki –mA Ss, 167-185
The Negation Suffix –mA as an Instrument of Semantic Change

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zemzem Yücetürk  
Ahmet Hilmi Bey’in Adalet Anlayışı Ss, 187-213
The Conception of Justice of Ahmet Hilmi Bey

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nail Alkan  
Avrupa Birliği Enerji Güvenliği ve Ukrayna Meselesi Ss, 215-227
The European Union Energy Security and the Question of Ukraine

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Öner Tolan  
Book Presentation and Evaluation: Hazarlar- Yahudi Türkler, Türk Yahudiler ve Ötekiler Ss, 229-232
Hazarlar- Yahudi Türkler, Türk Yahudiler ve Ötekiler

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Didem Çatalkılıç  
Book Presentation and Evaluation: INGUSI Ss, 233-236
INGUSI

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 794
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20927

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri