Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ45 . SayıEditor
Osman Karatay-Mehmet Seyfettin Erol

Assistant Editor
Umut Üren

Ankara  2015

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Şafak Oğuz  
NATO's Mistakes That Paved the Way for Russia-Ukraine Crisis Ss, 1-12
NATO's Mistakes That Paved the Way for Russia-Ukraine Crisis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM940
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Neziha Musaoğlu  
Putin İktidarı Döneminde Rus Dış Politikasının Normatif Temelleri: "Egemen Demokrasi" Söylemi Ss, 13-41
Normative Basis of the Russian Foreign Policy Discourse durıng the Putin Period: The “Sovereign Democracy” Discourse
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM920
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muharrem Ekşi  
Rusya’nın Kamu Diplomasisi: Dış Politika Davranışlarıyla Çelişme Paradoksu Ss, 43-56
Russian Public Diplomacy: The Paradox of Contradicting with Foreign Policy Approaches
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM917
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aidarbek Amirbek - Kanat Ydyrys  
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya'nın Dış Politikası'nda Avrasya Birliği Projesi Ss, 57-67
The Project of Eurasian Union in the Russian Foreign Policy in the Post-Cold War Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM929
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

MURAT SARAÇLI  
Rusya Federasyonu’nun Yakın Çevre Politikası’nda Dış Rusların Yeri ve Kırım Meselesi Ss, 69-88
The Place of Ethnic Russian Population Living Outside The Russian Federation in the Near Abroad Policy of Russia and the Crimean Question
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM930
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nail Alkan  
Almanya –Rusya İlişkileri Bağlamında Ukrayna Krizi Ss, 89-103
The Crisis in Ukraine in Terms of Relations between Germany and Russia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM933
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erjada Progonati  
Rusya’nın Balkanlar Politikası Ss, 105-125
The Balkans Policy of Russia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM943
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Enerji Arz Güvenliğinde Enerji Nakil Hatlarının Güzergâhlarının Önemi ve Karadeniz Ss, 127-150
Importance of Energy Transport Routes in Terms of Security of Energy Supplying and the Black Sea Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM857
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökçe Yükselen Abdurrazak Peler  
XX. Yüzyılın Başında Gönüllü Bir Türkleşme Örneği Olarak Dağıstan Ss, 151-166
Dagestan as an Example of Voluntary Turkification at the Beginnig of the 20th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM893
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ZAFER ATAR - Kurtuluş Demirkol  
Azerbaycan Topraklarında Rus – Ermeni İşbirliğine Karşı Yükselen Bir Ses: Difâi Fırkası Ss, 167-180
A Raised Voice against the Russian and Armenıan Collaboration in Azerbaijan Territories: The Difai Party
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM891
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

H. Bayram Soy  
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Nato Üyeliğine: Boğazlar Sorunu Ve Türkiye’nin Batı İle “İttifakı” Ss, 181-209
From the Ottoman- Russian War in 1877-1878 to the NATO Membership: The Straits Question and Turkey’s “Alliance” with the West
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM870
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hacer Topaktaş  
Osmanlı Devleti’nin Doğu Avrupa Politikaları’nda Taksim Sonrası Polonya (Lehistan) Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 211-231
Revisiting the Post-Partition Poland in the East European Policies of the Ottoman Empire
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM912
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ÖMER BIYIK  
1652-53 Tarihli Şer’iye Sicili'ne Göre Temeşvar Ss, 233-251
Temeshwar According to the Court Registers Dated to 1652-53
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM913
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuğba Erdem  
Book Presentation and Evaluation: Bırakın Şanımız Yürüsün Ss, 253-256
Bırakın Şanımız Yürüsün
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM951
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 82
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20927

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri