Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ57 . SayıEditor
Osman Karatay- M. Seyfettin Erol

Assistant Editor


Ankara  2018

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Özgür Tüfekçi -Duygu Çağla Bayram  
Turkey’s Black Sea Vision and Its Dynamics Ss, 1-16
Turkey’s Black Sea Vision and Its Dynamics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1272
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Göknil ERBAŞ DOĞAN  
Karadeniz Bölgesinde Boru Hatları Jeopolitiği Ss, 17-31
Pipeline Geopolitics in Black Sea Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1226
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

harun oy  
The Prehistoric Settlement At Tozkoparan (Ünye-Ordu-Turkey) Ss, 33-41
Tozkoparan Prehistorik Yerleşimi (Ünye-Ordu-Türkiye)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1231
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlhan ASLAN  
Anadolu’ya Yapılan İlk Selçuklu Akınları Açısından Kelkit Vadisi’nin Önemi Ss, 43-54
Significance of the Kelkit Valley in Terms of the Early Saljukid Raids onto Anatolia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1282
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdem AKIN  
Evliya Çelebi Seyahatnamesi Bağlamında Nahçıvan Bölgesi Kültürel Yaşamına Bir Bakış Ss, 55-64
A Look at the Culture of the Nakhchivan Region in the Context of the Seyahatname of Evliya Çelebi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1254
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Lennep ve Lerchenfeld-Schweiger’ın Gözünden 1864 Göçünün Samsun ve Trabzon Liman Kentleri Üzerindeki Etkisi Ss, 65-78
The Effects of the Migration of 1864 upon the Port Towns Samsun and Trab-zon Through the Eyes of Lennep and Lerchenfeld-Schweiger
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1212
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

dzamihov kasbolat -Svetlana I. Akkieva  
On the Characterization of the Circassian Diaspora (On Materials of the Russian Caucasian Studies) Ss, 79-101
Çerkez Diasporasının Nitelikleri Üzerine (Rusya’daki Kafkas Çalışmaları Temelinde)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1228
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gürhan Yellice  
“İstenmeyen Rumlar”: Odessa ve Kırım’dan Yunanistan’a Göç Hareketleri, 1919 Ss, 103-140
“The Unwanted Greeks”: Migration Movements from Odessa and Crimea to Greece, 1919
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1284
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-Derya Su  
Tirebolu-Yukarıboğalı’da Kolçak Oyunu: Tarihçesi ve Spora Katkıları Ss, 141-151
The Game “Kolçak” in Yukarıboğalı (Tirebolu District): Its History and Contrisutions to Sports
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1194
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muammer Ak  
Üniversite Öğrencilerinin Vatandaşlık Algısı: Gümüşhane Üniversitesi Örneği Ss, 153-170
Citizenship Perception of University Students: the Gümüşhane University Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1289
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serdar BULUT  
Gümüşhane İli ve Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar Ss, 171-190
Contributions to the Dictionary of Gleanings from the Gümüşhane Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1250
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin Üreten  
Book Presentation and Evaluation: Romalıların Yükselişi ve Çöküşü Ss, 191-193
Romalıların Yükselişi ve Çöküşü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1287
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Evren Küçük  
Book Presentation and Evaluation: Diplomat Bir Ailenin Taşınma Maceraları, Taşınma Vakti Geldi Ss, 194-196
Diplomat Bir Ailenin Taşınma Maceraları, Taşınma Vakti Geldi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1299
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 90
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20927

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri