Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ68 . SayıEditor
Prof. Dr. Osman KARATAY - Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK

Assistant Editor
Doç. Dr. Erkan HİRİK - Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN - Dr. Abdullah MERT

Ankara 2020  2020

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Merve İrem Yapıcı  
Hazar'ı Aşan Bir Hazar Gücü: Geçmişten Günümüze Rus Hazar Filosu Ss, 851-874
A Caspian Power beyond the Caspian: The Caspian Flotilla from the Past to the Present
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1620
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ozan Tuna  
Avusturyalı Gazeteci Leo Lederer'in Gözünden Birinci Dünya Savaşı'nda Varna Limanı'nın Askeri Yapısı Ss, 875-888
The Military Structure of the Varna Port during the First World War as Reflected by the Austrian Journalist Leo Lederer
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1617
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf Heper  
Tuna Yalılarında Mihail Viteazul Tehdidi (1598): Osmanlı Romen Kaynakları Işığında Yeni Bir Değerlendirme Ss, 889-900
The Threat of Michael the Brave in the Danube Mansions (1598): A New Assessment in the Light of Ottoman-Romanian Sources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1609
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hanife Saraç  
“Kurşunlanan Slavbilim”: Stalin Tasfiyelerinden Payını Alan Slavistler Ss, 901-920
“Slavic Studies That Was Shot”: Slavists Affected by the Stalin Purge
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1652
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasemin Yılmaz  
Yeni Belgelerin Işığında Osmanlı Devleti ve Gaspıralı İsmail Bey Ss, 921-942
The Ottoman State and Ismail Gaspirinski in the Light of New Documents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1631
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bengül Bolat Osman Furkan Aslan  
Sultan II. Abdülhamid’in Saltanat Döneminde Mısır Menşeli Muzır Neşriyat ve Devletin Aldığı Tedbirler (1876-1909) Ss, 943-959
Egyptian Origin Harmful Publications and the Government Measures during the Reign of Sultan Abdulhamid II (1876-1909)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1637
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yıldız Deveci Bozkuş  
Tarih Biliminde Epigrafik Eserlerin Önemi Kapsamında 19. Yüzyıla Ait Ermenice Epigrafik Eserlere Dair Genel Bir Değerlendirme Ss, 961-972
Revisiting Armenian Epigraphic Works of the 19th Century within the Context of Epigraphic Works in Historiography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1628
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Azem Sevindik  
Sosyo-Kültürel Bağlamda Anormal Tip İhtiyacı: Sözlü Anlatılarda Anormal Tipler Ss, 973-988
The Need for Abnormal Characters in Socio-Cultural Context: Abnormal Characters in Oral Narratives
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1636
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şaziye Dinçer Bahadır  
Osmanlıca Tıp Terimleri Sözlüğüne Bir Bakış Ss, 989-995
A View of the Ottoman Turkish Medical Terms Dictionary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1601
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin Yıldız Abdülkadir Öztürk - Tuba Güner Türkyılmaz  
Kırım Karaycasının Sözvarlığına Krımkayların Atalar Sozı Metninden Katkılar Ss, 997-1027
Contributions to the Vocabulary of the Crimean Karaim from the Text "Krımkayların Atalar Sozı"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1661
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ünal Kalaycı  
Yay Ayraç, Eğik Çizgi ve Kesme İşaretinin Yeni ve Ortak Kullanım Yeri Ss, 1029-1033
New and Common Usage of the Parenthesis, Slash and Apostrophe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1659
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ümit Hunutlu  
Dîvânu Lugâti’t-Türk’ten Günümüze Çatı Türlerinde Benzerlikler ve Farklılıklar Ss, 1035-1074
Similarities and Differences in Voice Types from Dīwān Lughāt Al-Turk to the Present
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1664
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaşar Şimşek Esranur Er  
Kısasü’l-Enbiyâlarda Kişi Adları İçin Yapılan Açıklamalar Üzerine “Halk Etimolojisi” Bağlamında Bir Değerlendirme Ss, 1075-1087
A Review of the Explanations for Personal Names in "Qisas Al-Anbiyâs" within the Context of Folk Etymology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1660
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Pelin Kocapınar  
Sözlük Nedir? Ss, 1089-1101
What is A Dictionary?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1663
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 85
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20927

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri