Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ70 . SayıEditor
Prof. Dr. Osman KARATAY - Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK

Assistant Editor
Doç. Dr. Erkan HİRİK - Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN - Dr. Abdullah MERT

Giresun  2021

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Nevzat Torun  
Sovyet Milliyet Politikası: Abhazya ve Güney Osetya'daki Etnik Çatışma Üzerindeki Etkisi Ss, 245-263
Soviet Nationality Policy: Impact on Ethnic Conflict in Abkhazia and South Ossetia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1726
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail Efe  
II. Meşrutiyet Döneminde Ordunun Sağlık Hizmetlerini Yapılandırma Çabaları Ss, 265-281
Restructuring Health Services in the Ottoman Army During the Second Constitution Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1688
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
XIX. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Tev’em Maaşı (Trabzon Vilayeti Örneği) Ss, 283-296
The Tev'em Salary in the Ottoman Empire at the End of the 19th Century (The Case of Trabzon Province)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1725
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasin Kozak Olcay Kahraman  
Sivas Vilayeti Polis Teşkilatının Gelişimi (1893-1908) Ss, 297-312
The Development of the Constabulary in the Sivas Province (1893-1908)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1730
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ruhi Can Alkın  
Afet Yönetiminde Sivil Toplum: İzmir Depremi Sonrası Müdahale ve İyileştirme Aşamaları Üzerine Bir İnceleme Ss, 313-334
Civil Society in the Disaster Management: An Investigation on the Response and Recovery Phases After İzmir Earthquake
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1706
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yavuz Sinan Ulu  
Sâmiha Ayverdi’nin Hikâyelerinde Toplumsal Cinsiyet Ss, 335-352
Social Gender in the Stories of Sâmiha Ayverdi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1691
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seyfettin Altaylı  
Sîret Eserlerine Gazelin Girişi ve Hasanoğlu’nun Kitāb-ı Sîretü’n-Nebî Eserindeki Gazeller Ss, 353-371
The Introduction of Ghazal in Works of the Sîret Type and the Ghazals in Hasanoğlu's Kitāb-ı Sîretü’n-Nebî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1678
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Aça  
Folkloru En Küçük Halk Grubuna Odaklandırmak: Aile Folkloru Ss, 373-391
Concentrating Folklore to the Smallest Social Unit: Family Folklore
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1720
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ceyhun Sarı  
Bazı Arıcılık Terimlerinin Kültürel Kökenleri Ss, 393-399
Cultural Origins of Some Beekeeping Terms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1732
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Leyla Çiğdem Dalkılıç  
Rus Dilinin Edatlı Birleşik Cümle Yapılarının Türkçeye Aktarımında Uygulanabilecek Çeviri Stratejileri Ss, 401-418
Some Translation Strategies For Conveying Complex Sentence Structures With Prepositions from Russian into Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1718
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ОДУШЕВЛЕННЫЕ /НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «АННА НА ШЕЕ» Ss, 419-427
Animate / Inanimate Nouns in the Short Story "Anna on the Neck" by A. P. Chekhov
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1711
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat Elmalı Botan Cudi Ekmen  
Eski Uygurca Organ Adlarıyla Oluşturulmuş Kalıplaşmış Dil Birimleri Ss, 429-448
Formulaic Expressions Created Through Organ Names in Old Uyghur
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1724
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

DİLEK HERKMEN  
Kutadgu Bilig ve Atebetü’l-Hakâyık’ta Arapça ve Farsça Kelimelerin Telaffuzu Ss, 449-467
The Pronunction of Arabic and Persian Words in Kutadgu Bilig and Atebetü'l-Hakâyık
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1731
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emre Çelik  
Düzenleyen Görüşlerinden Hareketle Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programlarının İncelenmesi Ss, 469-485
Review of Certificate Programs for Teaching Turkish as a Foreign Language by Organizers’ Views
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1708
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin Üreten  
Book Presentation and Evaluation: Eski Mezopotamya’nın Siyasi Tarihi Ss, 487-489
The Political History of Ancient Mesopotamia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1679
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 90
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 20927

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05426209940 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri