English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yayın EtiğiKARADENİZ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YAYIN ETİĞİ

Karadeniz Araştırmaları Dergisi Yayın Etiği Committe on PublicationEthics (COPE)’in yayınlamış olduğu “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”de yer alan etik sorumluluklara istinaden hazırlanmıştır.

Yazı(lar) ve Yazar(lar)

Karadeniz Araştırmaları’na gönderilen yazılarda daha önce yayımlanmamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, yayımlanmamış olmak şartıyla kabul edilebilir. Yayımlanan ve daha sonra "gözden geçirilerek genişletilen" bildiriler için yazar bildiri metninin ilk halini de yazı ile birlikte dergiye e-posta yolu ile göndermek zorundadır. Lisansüstü tezlerden veya projelerden üretilmiş yazılar, bu durum belirtilmek koşulu ile kabul edilir. 

Karadeniz Araştırmaları’na gönderilecek yazılarda, içeriğin özgün olması ve ilgili alanda etki yapması beklenir.

Karadeniz Araştırmaları'na gönderilen yazılar "Amaç ve Kapsam" bölümünde belirtildiği üzere ilgili alanlarda yazılmış olmalıdır. Belirtilen alanların dışında yazı kabul edilmez. Derginin amacı ve kapsamına uymayan yazıların sisteme yüklenmesi durumunda, editör kurulu durumu yazara e-posta yolu ile bildirir ve yazı sürece dahil edilmez.

Karadeniz Araştırmaları’na gönderilen tüm yazılar, editör kurulu tarafından Yazım Kuralları’na uygunluğu açısından kontrol edilir. Yazım Kuralları’na göre yazılmamış yazılar için süreç başlatılmaz.

Karadeniz Araştırmaları’na gönderilen tüm yazılar için yazarlar çalışmanın özgün olduğunu; çalışmalarında alıntıladıkları bilgi, resim, şekil, tablo için alıntılanan kaynağa atıfta bulunduklarını, çalışmalarının daha önce yayınlanmadığını ve başka bir derginin sürecine dahil olmadığını garanti ederler.

Başka bir derginin yayım sürecinde olduğu veya daha önce yayımlandığı (isim değişikliği ile gönderilen yazıları da kapsayacak şekilde) anlaşılan yazılar için süreç durdurulur ve yazarın dergi ile bağlantısı koparılır. Böyle bir durumun tespitinde yazar, bir daha yazı gönderemez.

Karadeniz Araştırmaları’na gönderilen tüm yazılar Crosscheck programı ile kontrol edilmektedir. Herhangi bir intihal durumunda, yazılar yayına alınmamaktadır.

62. sayıdan başlamak üzere, Karadeniz Araştırmaları'na gönderilen tüm yazılar için iThenticate programından alınan intihal raporunun da yazı ile birlikte gönderilmesi şartı aranır.

Karadeniz Araştırmaları’na gönderilen ve yayımlanması uygun görülen tüm yazılarda “KAYNAKÇA” bölümleri detaylı olarak kontrol edilmektedir. Kaynakça bölümlerinde yazıda kullanılmayan veya yazı ile ilgisi bulunmayan kaynaklar var ise yazardan çıkarması istenir.

Süreç (Kör Hakemlik Sistemi)

Yazıların tüm süreci www.karam.org.tr uzantılı internet sitesi üzerinden yürütülür. Yazılar, alanında uzman en az iki hakeme gönderilir.

Yazılar için "kör hakemlik" (peer review) sistemi uygulanır. Yazarlara hakem adı belirtilmez. Yazılarda, yazarın bilgileri yer almaz. Hakem raporları yayınlanmaz, sistem üzerinde süresiz gizli tutulur.

Yazılar hakemlere gönderilmeden önce, ilgili yazı hakkında hakemlik yapıp yapamayacakları yazının özeti gönderilerek hakemden sorulur. Yazının tamamı, ancak cevabın olumlu olması durumunda sistem üzerinden gönderilir. Hakemlerden ilgili yazıyı 20 gün içinde raporlandırması beklenir.

Yazar, hakem raporlarına sistem üzerinden kendi üyelik sayfası ve şifresi ile erişir. Hakem raporlarının biri olumlu, diğeri olumsuz olması durumunda yayın kurulu nihai kararı verebilir veya yazıyı üçüncü bir hakeme gönderir. Hakemler, ilgili makale için raporlarını 20 gün içinde karam.org.tr adresinden kendi üyelik sayfaları aracılığı ile iletirler. Hakem raporlarının gecikmesi durumunda, editör kurulu, yazı için yeni hakem ataması yapabilir.

Yazarlar, hakem raporlarını dikkate alırlar. Katılmadıkları görüşler olması durumunda, gerekçeleri ile belirtmekle mükelleftirler.

Yazıların iki hakemden de onay alması, doğrudan yayımlanacağı anlamına gelmez. Editör kurulu hakem raporlarını yeterli görmemesi halinde yeni hakem ataması yapabilir veya yazının yayımlanıp yayımlanmaması hususunda nihai kararı verebilir. Hakem raporları doğrultusunda "düzeltme" alan yazılar için yazarın gerekli düzeltmeleri yapıp yapmadığı hakem veya editör kurulu tarafından kontrol edilir. 

İngilizce özet bölümleri, Yabancı Dil Sorumlusu tarafından ayrıca kontrol edilir. Yapılması gerekli olan düzeltmeler varsa, sistem üzerinden yazara iletilir. 

Yayın Kurulu, esasa yönelik olmayan değişiklikler yapabilir.

Editör Kurulu

Derginin Editör Kurulu, Committe on PublicationEthics (COPE)’in yayınlamış olduğu “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”de yer alan etik sorumluluklara uymakla yükümlüdür.

Sınırlılık

Karadeniz Araştırmaları Dergisi’nde ilgili sayıda yayınlanacak makalelerin sayısı hususunda belli bir sınır bulunmaktadır. Her sayıda kitap değerlendirme ve tanıtma yazıları dahil olmak üzere “en fazla” 20 makaleye yer verilmektedir. Yayına uygun görülen makale sayısının fazla olması durumunda makaleler hakem süreçlerinin bitmesinin ardından sıraya konmaktadır. Yüksek nitelikli ve alana doğrudan katkı yapacak makaleler, yayın kurulunun görüşü alınarak editör kurulu tarafından ön sıraya çekilebilir.

Açık Erişim Sistemi

Karadeniz Araştırmaları, kullanıcı veya kurumların içeriği bedelsiz olarak kullanabildiği açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların tam metinlerin içeriğini okuma, yükleme, kopyalama, arama ve bağlantı yaparken yayıncı veya yazardan önceden izin almasına gerek yoktur. Açık erişim BOAI tanımına uygundur.

Yayınlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Karadeniz Araştırmaları'nda yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı karam.org.tr'ye devredilmiş sayılır.

Yayım İçin Alınan Ücret Hakkında

Karadeniz Araştırmaları Dergisi bugün Türkiye'nin en saygın akademik yayınlarından biri hâline gelmiştir. Hiçbir zaman kâr amacı taşımamış, aksine kendini daima yazarlara borçlu hissetmiştir. Ancak yeni başlayan ve küresel bir gereklilik hâline gelen makale kimlik numarası (DOI) belli bir ücret karşılığında alınabilmektedir. Yakın bir gelecekte DOI numarası olmayan makalelerin ciddiyetinin kalmayacağı hesaplanmaktadır. Bu yüzden, İnternet sitemizi açık tutmak ve DOI ücretini karşılamak için gerekli harcamalarda kullanılmak üzere, makalenin hakem sürecinin başlatılabilmesi için 150 TL (yüz elli türk lirası) gönderim ücreti ödenmesi talep edilmektedir. Hakem süreci sonunda makalenin reddi durumunda bu ücretin iadesi olmayacaktır. Kitap tanıtım ve değerlendirme yazılarından herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "68. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 68. sayı yayınlandıAdres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com